ZAPISY DO PRZEDSZKOLA ŚWIĘTEJ RODZINY PRZY PARAFII ŚW. JUDY TADEUSZA w RZESZOWIE


ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

ZAINTERESOWANYCH NASZYM PRZEDSZKOLEM

ŚWIĘTEJ RODZINY PRZY PARAFII ŚW.JUDY TADEUSZA

INFORMUJEMY – PRZEZ MIESIĄC MARZEC

TRWA REKRUTACJA NA ROK 2015/2016

02.03 – 13.03składanie DEKLARACJIo kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu (rodzice 3 i 4 – latków)

02.03 – 27.03  składanie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA

dla nowych kandydatów.

Karty zgłoszenia  i deklaracje dostępne w przedszkolu, a także na stronie internetowej przedszkole.judatadeusz.rzeszow.pl w dziale rekrutacja

Nabór będzie prowadzony do dwóch oddziałów przedszkolnych

W SZCZEGÓLNY SPOSÓB ZAPRASZAMY TRZY I CZTEROLATKI

II Niedziela Wielkiego Postu – 01.03.2015 r.

1. Dziś pierwsza Niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic Różańcowych o godz. 6.30, 8.00
i po Gorzkich Żalach o 16.00. Zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich  Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00.

2. W poniedziałek o godzinie 17.00 spotkanie Grupy Biblijnej, po Mszy Wieczornej adoracja wspólnoty Intronizacji NSPJ.

3. W środę święto Św. Kazimierza królewicza patrona naszego Biskupa Seniora Kazimierza Górnego – pamiętajmy o Nim w modlitwie, o 18.00 zapraszamy na nowennę  do Matki Bożej i Św. Judy Tadeusza.

4. W czwartek o godzinie 17.30 Chór Emmanuel poprowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  Spowiedź
w piątek od godziny 16.00. Do chorych kapłani udadzą się o następujących godzinach:
Ks. Bogdan i Ks. Grzegorz od godziny 8.00, Ks. Marcin od 14.00, Ks. Przemek od 15.00. Z racji pierwszego piątku Droga Krzyżowa o 16.00, po Mszy o godzinie 18.00 oraz
o 20.00, a w sobotę o 8.00.

6. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie zaprasza rodziców, opiekunów z dziećmi na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się dnia 07.03.2015r o godzinie  9.00 w budynku szkoły.

7. Przypominamy, tym którzy pragną przyjąć pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży w czasie ich przebywania w naszej diecezji by zgłaszali tę gotowość  w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

8. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne w cenie 4 zł.

I Niedziela Wielkiego Postu – 22.02.2015 r.

1. Dzisiaj przeżywamy I Niedziele Wielkiego Postu, zachęcamy dzieci, młodzież, dorosłych i starszych do uczestniczenia w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej, które odbywają się w piątek o 16.30 dla dzieci, o godzinie 18.00 dla dorosłych  i o 20.00 dla młodzieży oraz  w sobotę o 8.00.

Nabożeństwo Gorzkich  Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedziele o godz. 16.00.

2. W poniedziałek po Mszy Wieczornej  adoracja wspólnoty Intronizacji NSPJ.
W poniedziałek przypada na naszą parafię dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Zachęcamy wiernych do modlitwy w tej intencji podczas indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia jak również podczas adoracji prowadzonej przez Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ. Intencja ta będzie uwzględniona na wszystkich mszach świętych. Serdecznie zachęcamy.

Również w poniedziałek o godzinie 19.30 w naszej parafii odbędzie się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie rzeszowskich Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy również wszystkich parafian.

3. W środę o 18.00 zapraszamy na nowennę  do Matki Bożej i Św. Judy Tadeusza.

4. W przyszłą sobotę 28 dzień miesiąca lutego Nabożeństwo za przyczyną Św. Judy Tadeusza o godz. 18.00 zakończone indywidualnym  błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

5. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum Nr 3 w Rzeszowie, serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły w dniu 28 lutego 2015 (sobota) o godzinie 10.00. Spotkanie  odbędzie się w budynku szkoły przy ul. Wyspiańskiego 16 a. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie na tablicy ogłoszeń.

6. Za tydzień pierwsza Niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic Różańcowych o godz.6.30, 8.00 i po Gorzkich Żalach o 16.00.

Zdjęcia z Uroczystości Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Uroczystości Intronizacyjnych w naszej parafii:

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST 2015

Lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zobojętniał i nie zamknął się w sobie w obliczu globalizacji obojętności – pisze papież w orędziu na tegoroczny Wielki Post. Dodaje, że jako chrześcijanie musimy stawić czoło temu problemowi, dotyczącemu zarówno relacji z Bogiem jak i z drugim człowiekiem.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają…, wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.

Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, znajduje odpowiedzi na te pytania, które nieustannie stawia mu historia. Jednym z najpilniejszych wyzwań, któremu chcę poświęcić uwagę w tym Orędziu, jest globalizacja obojętności.

Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.

Bóg nie jest obojętny na świat – kocha go do tego stopnia, że daje swojego Syna dla zbawienia każdego człowieka. Przez wcielenie, życie ziemskie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego otwiera się definitywnie brama między Bogiem a człowiekiem, między niebem a ziemią. A Kościół jest niczym ręka, która trzyma tę bramę otwartą poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, dawanie świadectwa wiary, która działa przez miłość (por. Ga 5, 6). Jednakże świat ma tendencję do zamykania się w sobie i zamykania tej bramy, przez którą Bóg wchodzi w świat, a świat w Niego. Dlatego ręka, którą jest Kościół, nie powinna nigdy się dziwić, że jest odpychana, miażdżona i raniona.

A zatem lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zobojętniał i nie zamknął się w sobie. Chciałbym wam zaproponować do rozważenia pod kątem tej odnowy trzy passusy.

1. „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26) – Kościół

Miłość Boża, która przełamuje to śmiertelne zamknięcie w sobie, jakim jest obojętność, jest nam ukazywana przez Kościół poprzez jego nauczanie, a przede wszystkim poprzez jego świadectwo. Można jednak dawać świadectwo jedynie o czymś, czego wcześniej doświadczyliśmy. Chrześcijanin to człowiek, który pozwala Bogu, aby go przyoblókł w swoją dobroć i swoje miłosierdzie, aby go przyoblókł w Chrystusa, żeby stał się tak jak On sługą Boga i ludzi. Przypomina nam o tym dobrze liturgia Wielkiego Czwartku przez obrzęd umywania nóg. Piotr nie chciał, żeby Jezus umył mu nogi, potem jednak zrozumiał, że Jezus nie chce jedynie dać przykładu, jak powinniśmy umywać sobie nawzajem nogi. Tę posługę może pełnić tylko ktoś, kto wcześniej pozwolił, by Chrystus umył mu nogi. Jedynie ten ma z Nim „udział” (J 13, 8) i dzięki temu może służyć człowiekowi.

Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby pozwolić Chrystusowi, by nam usłużył, a przez to stać się takim jak On. Dzieje się to, kiedy słuchamy Słowa Bożego i kiedy przyjmujemy sakramenty, w szczególności Eucharystię. W niej stajemy się tym, co przyjmujemy: ciałem Chrystusa. W tym ciele nie ma miejsca na obojętność, która jakże często zdaje się opanowywać nasze serca. Bowiem człowiek, który jest Chrystusowy, należy do jednego ciała, a w Nim nie jest się obojętnym jedni wobec drugich. „Tak więc gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki (1 Kor 12, 26).

Kościół jest communio sanctorum, ponieważ mają w nim udział święci, ale także dlatego, że jest komunią rzeczy świętych: miłości Bożej, objawionej nam w Chrystusie, i wszystkich Jego darów. Wśród nich jest także odpowiedź tych, którzy pozwalają, aby ich dosięgnęła ta miłość. W tym świętych obcowaniu i w tym uczestnictwie w rzeczach świętych nikt nie posiada tylko dla siebie, lecz to, co ma, jest dla wszystkich. A ponieważ jesteśmy złączeni w Bogu, możemy zrobić coś także dla tych, którzy są daleko, dla tych, do których o własnych tylko siłach nie moglibyśmy nigdy dotrzeć, bowiem z nimi i za nich modlimy się do Boga, abyśmy wszyscy otworzyli się na Jego zbawcze dzieło.

2. „Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9) – Parafie i wspólnoty

To co zostało powiedziane odnośnie do Kościoła powszechnego, trzeba zastosować w życiu parafii i wspólnot. Czy w tych rzeczywistościach kościelnych daje się doświadczyć przynależności do jednego ciała? Ciała, które zarazem otrzymuje i dzieli się tym, co Bóg pragnie ofiarować? Ciała, które zna i troszczy się o swoje najsłabsze członki, ubogie i małe? Czy też chronimy się w miłość uniwersalną, która angażuje się daleko w świecie, zapominając o Łazarzu, który siedzi przed naszymi zamkniętymi drzwiami? (por. Łk 16, 19-31).

Aby przyjąć i w pełni owocnie wykorzystać to, co Bóg nam daje, trzeba pokonać granice Kościoła widzialnego w dwóch kierunkach.

Po pierwsze, jednocząc się w modlitwie z Kościołem w niebie. Kiedy ziemski Kościół się modli, powstaje wspólnota wzajemnej służby i dobra, która dociera aż przed oblicze Boga. Ze świętymi, którzy znaleźli swoją pełnię w Bogu, stanowimy część tej wspólnoty, w której obojętność zostaje przezwyciężona przez miłość. Kościół niebieski nie jest tryumfujący dlatego, że odwrócił się plecami do cierpień świata i sam zaznaje radości. Raczej święci mogą już kontemplować i radować się z faktu, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa pokonali ostatecznie obojętność, zatwardziałość serca i nienawiść. Dopóki to zwycięstwo miłości nie ogarnie całego świata, święci wędrują z nami jeszcze jako pielgrzymi. Św. Teresa z Lisieux, doktor Kościoła, przekonana, że radość w niebie ze zwycięstwa miłości ukrzyżowanej nie jest pełna, dopóki choćby tylko jeden człowiek na ziemi cierpi i się skarży, pisała: „Bardzo liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie, moim pragnieniem jest nadal pracować dla Kościoła i dla dusz” (List 254 z 14 lipca 1897 r.).

My również mamy udział w zasługach i radości świętych, a oni uczestniczą w naszej walce i w naszym pragnieniu pokoju i pojednania. Ich radość ze zwycięstwa zmartwychwstałego Chrystusa jest dla nas źródłem siły, aby przezwyciężyć liczne formy obojętności i zatwardziałości serca.

Z drugiej strony, każda wspólnota chrześcijańska jest powołana do przekraczania progu, który pozwala jej wejść w relację z otaczającym ją społeczeństwem, z ubogimi i dalekimi. Kościół ze swej natury jest misyjny, nie zasklepiony na samym sobie, ale posłany do wszystkich ludzi.

Tą misją jest cierpliwe dawanie świadectwa o Tym, który chce doprowadzić do Ojca całą rzeczywistość i każdego człowieka. Misja jest tym, czego miłość nie może przemilczeć. Kościół idzie za Jezusem Chrystusem drogą, która go prowadzi do każdego człowieka, aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8). W ten sposób możemy zobaczyć w naszym bliźnim brata i siostrę, za których Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wszystko, co otrzymaliśmy, otrzymaliśmy także dla nich. I podobnie, to co ci bracia posiadają, jest darem dla Kościoła i dla całej ludzkości.

Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!

3. „Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3) – Poszczególny wierny

Również jako pojedyncze osoby mamy pokusę obojętności. Mamy przesyt wstrząsających wiadomości i obrazów, które nam opowiadają o ludzkim cierpieniu, i zarazem czujemy całą naszą niemożność działania. Co zrobić, aby nie dać się wciągnąć w tę spiralę przerażenia i bezsilności?

Po pierwsze, możemy modlić się we wspólnocie Kościoła ziemskiego i niebieskiego. Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa 24 ore per il Signore – „24 godziny dla Pana” – która, jak ufam, będzie podjęta w całym Kościele, także na szczeblu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma być wyrazem tej potrzeby modlitwy.

Po drugie, możemy pomagać poprzez gesty miłosierdzia, docierając zarówno do bliskich, jak i dalekich dzięki licznym organizacjom charytatywnym Kościoła. Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby okazać to zainteresowanie drugiemu, poprzez znak, choćby mały, ale konkretny, naszego udziału w powszechnym człowieczeństwie.

I po trzecie, cierpienie drugiego stanowi wezwanie do nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej znajduje się brat, przypomina mi o słabości mojego życia, o mojej zależności od Boga i od braci. Jeżeli pokornie będziemy prosić o łaskę Bożą i pogodzimy się z tym, że nasze możliwości są ograniczone, wówczas zaufamy w nieskończone możliwości, jakie kryją się w miłości Bożej. I będziemy mogli oprzeć się diabelskiej pokusie, która skłania nas do wierzenia, że sami możemy się zbawić i zbawić świat.

Chciałbym was wszystkich prosić, abyśmy dla przezwyciężenia obojętności i naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego Postu jako drogę formacji serca, jak wyraził się Benedykt XVI (por. enc. Deus caritas est, 31). Mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe. Kto chce być miłosierny, musi mieć serce mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, a otwarte na Boga. Serce, które pozwala przeniknąć się Duchowi i daje się prowadzić na drogi miłości, które wiodą do braci i sióstr. W gruncie rzeczy serce ubogie, czyli takie, które zna swoje ubóstwo i poświęca się dla drugiego.

Dlatego, drodzy bracia i siostry, pragnę modlić się razem z wami do Chrystusa w tym Wielkim Poście: „Fac cor nostrum secundum cor tuum” – „Uczyń serca nasze według serca Twego” (Suplikacja z Litanii do Najświętszego Serca Jezusa). Wówczas będziemy mieli serce mocne i miłosierne, czujne i szczodre, które nie daje się zamknąć w sobie i nie wpada w wir globalizacji obojętności.

Wyrażając to pragnienie, zapewniam o mojej modlitwie o to, aby każdy człowiek wierzący i każda wspólnota kościelna owocnie przebyli tę drogę wielkopostną, i proszę was o modlitwę za mnie. Niech Pan wam błogosławi, a Matka Boża niech was otacza opieką.

Watykan, 4 października 2014 r. Święto św. Franciszka z Asyżu

FRANCISCUS PP

Za: http://www.niedziela.pl/artykul/14148/Oredzie-papieza-Franciszka-na-Wielki-Post