II Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela „Ad Gentes”

Tegoroczna II niedziela Wielkiego Postu przeżywana jest pod hasłem: „Daj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi w krajach misyjnych”. Jest to okazja, aby naszą modlitwą i ofiarą wesprzeć Kościół w krajach misyjnych. Ofiary zbierane dzisiaj do puszek będą przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Dzięki tym ofiarom polscy misjonarze będą mogli kontynuować głoszenie Ewangelii o zbawieniu, budować kościoły, szkoły, ośrodki zdrowia i szpitale, formować katechistów, pomagać potrzebującym, karmić głodnych, leczyć chorych, podtrzymywać na duchu strapionych. Tysiące dzieci otrzymają dostęp do edukacji. (O szczegółach prowadzonych przez polskich misjonarzy projektów na misjach można dowiedzieć się na stronie internetowej www.misje.pl i w wielu innych miejscach).

Kościół, do którego należymy, ze swej natury jest Wspólnotą misyjną głoszącą Ewangelię wszystkim ludziom. Czyni to zgodnie z nakazem swojego Jezusa Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Misja ta trwa od Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie po otrzymaniu Ducha Świętego z wielką mocą oraz odwagą głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu, idąc aż na „krańce ziemi”.


Caritas Diecezji Rzeszowskiej w dniu  4 marca 2012 r. w nawiązaniu do wileńskiej tradycji organizuje KAZIUKI – kiermasz piernikowych serc. Młodzież ze Szkolnych Kół Caritas i Caritas Academica zaproponuje serca przy kilkunastu kościołach Rzeszowa.
Zebrane fundusze posłużą jako pomoc dla młodzieży ze Wschodu, która rozpoczęła studia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Główna uroczysta Msza św. z tej okazji będzie w kościele Św. Krzyża na ul. 3-go Maja o godz. 9.30.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.