Triduum Paschalne

Triduum znaczy trzy dni. Policzmy je: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, i Niedziela Zmartwychwstania. Wychodzi cztery. Coś się nie zgadza. Trzeba pamiętać, że w liturgii święto zaczyna się wieczorem dnia poprzedniego. Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek, czyli w wigilię Wielkiego Piątku. Potem jest Sobota, która zaczyna się wieczorem w Piątek, i Niedziela, która zaczyna się w sobotni wieczór. Mamy więc trzy dni.

Pierwszy Dzień Triduum – Dzień męki i śmierci Pana Jezusa:

Zaczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w czwartkowy wieczór. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa.

Znaki w kościele:

 • puste tabernakulum
 • zgaszona wieczna lampka
 • pusty ołtarz bez obrusa
 • Najświętszy Sakrament przeniesiony do bocznej kaplicy zwanej ciemnicą, co przypomina Jezusa modlącego się w Ogrójcu, zdradę Judasza i noc spędzoną w więzieniu.

Wieczorem trwa adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. W dnia rozważamy Drogę Krzyżową. W godzinach popołudniowych odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej w czasie której słuchamy opisu męki Jezusa i adorujemy krzyż, klękając przed nim i całując go.

Drugi dzień Triduum – Dzień pogrzebania Pana Jezusa

Jest to dzień wielkiej ciszy i smutku, bo Pan Jezus nie żyje. Został zabity i pochowany w grobie. Rozpoczyna się po piątkowej Liturgii Męki Pańskiej. Zaraz po niej zaczyna się adoracja Jezusa w Bożym grobie, która trwa do Mszy Wigilii Paschalnej. Tego dnia nie ma Mszy Świętej. Najświętszy Sakrament wystawiony jest w monstrancji ustawionej w Bożym grobie. Klękamy przed nim na dwa kolana.

Znaki w kościele:

 • Krzyż w centrum
 • Boży grób
 • cisza
 • modlitwa

Trzeci dzień Triduum – Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa

Późnym wieczorem w sobotę, rozpoczyna się Wigilia Paschalna, najważniejsza i najpiękniejsza liturgia w ciągu roku.

Znaki w kościele:

 • poświęcenie ognia przed kościołem
 • poświęcenie i zapalenie świecy paschalnej – paschału
 • ciemny kościół rozświetlony stopniowo światłem paschału – światłem Chrystusa
 • poświęcenie wody
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą
 • procesja rezurekcyjna ogłaszająca światu, miastu, mieszkańcom, że Chrystus Zmartwychwstał

Trzy najważniejsze dni w roku kończą się wieczorem w Niedzielę Wielkanocną.

„Pascha” – oznacza przejście. Pascha jest głównym świętem Izraelitów, pamiątką przejścia z niewoli egipskiej przez Morze Czerwone do Ziemi Obiecanej. Pascha Chrystusa oznacza Jego przejście ze śmierci do życia, z te go świata do Ojca. Pascha wyznawców Chrystusa dokonuje się przez sakramenty, w których przechodzimy ze śmierci grzechu do nowego życia. Te trzy dni stanowią jedno święto. W liturgii uobecnia się tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Krzyża nie wolno oddzielać od zmartwychwstania. W jedności Triduum Paschalnego kryje się sedno chrześcijańskiego przesłania: życie rodzi się ze śmierci.

Celebrując zbawcze wydarzenia, stajemy się ich uczestnikami. Odkrywamy, że stało się to ze względu na nas, dla naszego zbawienia. Dla chrześcijan nie ma nic ważniejszego, nic bardziej godnego świętowania. Jak niedziela zajmuje główne miejsce w tygodniu, tak Triduum Paschalne stanowi szczyt roku liturgicznego. Warunkiem owocnego przeżycia Triduum jest wewnętrzne nastawienie, że święta paschalne zaczyna ją się wieczorem w Wielki Czwartek. Warto wcześniej odprawić spowiedź, zrobić zakupy i porządki, skupić się na rozważaniu tajemnic wiary.

Więcej informacji na temat Triduum Paschalnego można znaleźć na przykład tutaj lub tutaj.

W naszej parafii Triduum będziemy przeżywać w następującym porządku:

Czwartek – godzina 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej

adoracja Jezusa w ciemnicy do godziny 23.00 i następnego dnia od 6.00 do 18.00

Piątek – godzina 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku

adoracja Jezusa w grobie do godziny 23.00 i następnego dnia od 6.00 do 19.00

Sobota – godzina 19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania – godzina 6.00 – Rezurekcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.