Spowiedź

Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez Chrystusa, który ukazał się swoim Apostołom wieczorem w dniu Paschy i skierował do nich słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,19). Jezus ustanowił ten sakrament dla nas – swojego Nowego Ludu – Kościoła, abyśmy mogli do niego powracać, kiedy oddalimy się przez popełnienie grzechów.

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422)


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA W NASZEJ PARAFII

Sakrament pokuty i pojednania – spowiedź, jest w naszej parafii sprawowana 30 minut przed każdą Mszą świętą. Wyjątkowym dniem spowiedzi jest każdy Pierwszy Piątek Miesiąca, kiedy to sakrament pokuty jest sprawowany od godziny 16.00 do 18.00.

Chorzy, którzy nie mają możliwości przyjść do świątyni, aby skorzystać z sakramentu pokuty, mogą zaprosić księdza do mieszkania. Takie wizyty odbywają się w Pierwsze Piątki Miesiąca od godz. 8.00.