Liturgiczna Służba Ołtarza

Dokumenty Kościoła wskazują jak ważne jest duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza. W parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie aktywnie działa grupa ministrantów, lektorów i kantorów Liturgicznej Służby Ołtarza, w łącznej liczbie 40 osób.

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii jest ks. Jarosław Młodecki. Pod jego kierunkiem ministranci i lektorzy na spotkaniach, przygotowują się do służenia podczas Zgromadzenia Liturgicznego, czytania Słowa Bożego i śpiewu psalmów responsoryjnych w naszym kościele parafialnym. Przygotowują przebieg liturgii uroczystości kościelnych np. Świąt Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego. Aktywnie służą, czytają Słowo Boże i śpiewają psalmy responsoryjne na niedzielnych i świątecznych Mszach św. oraz w ciągu dni powszednich. Doskonalą swoje umiejętności poprzez wyjazdy na specjalistyczne kursy organizowane przez Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza.

Zbiórka lektorów i ministrantów  odbywa się w każdy piątek o godz. 18.00. Podczas zbiórek zbieramy wskazówki do tego jak powinno wyglądać nasze życie chrześcijańskie, bo osoba zaangażowana w Liturgiczna Służbę Ołtarza jest zaproszona przez Chrystusa, do tego aby prowadzić pobożne i gorliwe życie modlitewne i sakramentalne, być zaangażowana w sprawy Kościoła i parafii, współpracować w dziele apostolstwa wśród wiernych świeckich, spełniać dobrze obowiązki szkolne, poświęcać czas lekturze Pisma św.