Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska
przy Parafii pw. św. Judy Tadeusza
w Rzeszowie

Skład Rady:

1. Ks. Marek Dzik – przewodniczący
2. Maria Goclon
3. Marek Gotfryd
4. Jerzy Kuliberda
5. Eugeniusz Pleśniar
6. Marta Simoni – Gałuszka
7. Łucja Stachowicz
8. Andrzej Stadnik
9. Zdzisław Strzępek
10. Beata Woźny

Uwagi i sugestie dotyczące poprawy organizacyjnej i duszpasterskiej działalności parafii można zgłaszać do członków Rady, szczególnie podczas ich comiesięcznych dyżurów, które odbywają się w pierwszą (ewentualnie w drugą) środę miesiąca, w godzinach 17.00 – 18.00 na plebanii, w biurze Radia Maryja.