Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska
przy Parafii pw. św. Judy Tadeusza
w Rzeszowie

Skład Rady:

1. Ks. Józef Stanowski – przewodniczący
2. Zbigniew Młynarczyk – vice przewodniczący
3. Maria Goclon
4. Marek Gotfryd
5. Jerzy Kuliberda
6. Eugeniusz Pleśniar
7. Marta Simoni – Gałuszka
8. Łucja Stachowicz
9. Andrzej Stadnik
10. Zdzisław Strzępek
11. Beata Woźny

Uwagi i sugestie dotyczące poprawy organizacyjnej i duszpasterskiej działalności parafii można zgłaszać do członków Rady, szczególnie podczas ich comiesięcznych dyżurów, które odbywają się w pierwszą (ewentualnie w drugą) środę miesiąca, w godzinach 17.00 – 18.00 na plebanii, w biurze Radia Maryja.