Róże Różańcowe

Róże Różańcowe są grupami modlitewnymi. Każda grupa (Róża) składa się z 20 osób, które codziennie odmawiają po jednej dziesiątce Różańca świętego (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…).

Każdej Róży przewodzi zelatorka lub zelator, którzy są odpowiedzialni za zmianę tajemnic, kompletność grupy.

Różaniec jest odmawiany w intencjach ogólnych, najczęściej miesięcznych, dotyczących całego Kościoła, parafii, misji, diecezji itp. lub w intencjach osobistych, za członków Róży, za osoby, które prosiły o modlitwę lub sprawy, które polecono ich intencji.

Zmiana tajemnic różańcowych w naszej parafii w każdą niedzielę po Mszach Świętych o 6.30, 8.00 i 18.00.