Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.30 do 19.30,
oprócz świąt i uroczystości.

W kancelarii można uzyskać zaświadczenia, akty i inne dokumenty kościelne, do których wystawienia upoważniona jest parafia. Można także załatwić sprawy formalne związane z sakramentami oraz innymi posługami duszpasterskimi.

Udając się do kancelarii warto przygotować wcześniej odpowiednie dokumenty:

przy zgłaszaniu chrztu dziecka:
– Odpis Skrócony Aktu Urodzenia dziecka
– Dokument kościelny świadczący o zawarciu Sakramentalnego Małżeństwa przez rodziców dziecka (ewentualnie również zaświadczenie z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego)
– Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
– Dane personalne rodziców chrzestnych dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
– Zgoda swojego księdza proboszcza na chrzest dziecka poza parafią (w przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii)

 w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa:
– Dowody tożsamości obojga narzeczonych
– Metryka chrztu i bierzmowania (w przypadku osób ochrzczonych lub bierzmowanych poza naszą parafią)
– Świadectwo ukończenia lekcji religii z ostatniej klasy gimnazjum i szkoły średniej
– Świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich
– Świadectwo ukończenia katechez przedślubnych
– Akt zawarcia ślubu cywilnego (w przypadku osób po ślubie cywilnym)
– Akt zgonu współmałżonka (w przypadku wdowy lub wdowca)
Ewentualne braki dokumentów uzupełnia się przy kolejnych spotkaniach.

 przy zgłaszaniu pogrzebu:
– Akt zgonu

Adres parafii:

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Judy Tadeusza
ul. Wita Stwosza 31
35-113 Rzeszów

Tel. czynny w godzinach pracy kancelarii:
178541020

Telefon dyżurny:
660246123

e-mail:
admin@judatadeusz.rzeszow.pl