Gorzkie Żale

Gorzkie Żale to ważne nabożeństwo, typowe dla okresu Wielkiego Postu. Pobudza do zadumy nad cierpieniem i do refleksji nad własnym postępowaniem. Jest to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku. Polega ono na rozważaniu męki Pańskiej. Gorzkie Żale składają się z trzech części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej. Rozpoczynają się tzw. Pobudką. Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem psalmom w jutrzni, które wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Antyfona „Któryś za nas cierpiał rany” jest śpiewem kończącym Gorzkie Żale. Zwykle w czasie Gorzkich Żali głosi się kazania o Męce Pańskiej, czyli kazania pasyjne.

Więcej o historii Gorzkich Żali można przeczytać na przykład tutaj.


W naszej parafii nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiane jest w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 17.00.