Katechezy dla narzeczonych

Osoby przygotowujące się do Sakramentu Małżeństwa obok rozmowy z duszpasterzem w Kancelarii Parafialnej, zobowiązani są do uczestnictwa w Katechezie przedmałżeńskiej oraz Katechezie przedślubnej. Zapraszamy narzeczonych, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Najbliższe terminy rozpoczęcia katechez przedślubnych w 2018r.:

21 lutego

21 marca

18 kwietnia

16 maja

17 października

21 listopada

o godzinie 18:45

UWAGA: Nie ma prowadzonych wcześniejszych zapisów. Lista tworzona jest na pierwszej katechezie przedślubnej.

***ZAPRASZAMY*** Informacje o katechezach przedślubnych w innych parafiach diecezji dostępne na stronie: www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl

Katechezy przedślubne składają się z trzech konferencji oraz trzech rozmów indywidualnych z doradcą rodzinnym. Zarówno konferencje jak i rozmowy indywidualne są obowiązkowe. Wspólny dokument otrzymują narzeczeni po odbyciu trzech konferencji. Dokument uzyskuje ważność po potwierdzeniu odbycia trzech rozmów indywidualnych.

***

Konferencje dla narzeczonych rozpoczynają się w dolnym kościele o godz. 18:45 zgodnie
z ww. harmonogramem i są kontynuowane przez okres 3 miesięcy.

Tematyka konferencji:
Konferencja I
Teologia sakramentu małżeństwa /Kapłan/
Miłość narzeczeńska, małżeńska, odpowiedzialne rodzicielstwo /Doradca ŻR/
Fizjologia płodności, wprowadzenie metody NPR
Konferencja II
Etyka miłości małżeńskiej /Kapłan/
Wymogi miłości małżeńskiej / Doradca ŻR/
Konferencja III
Rodzina w służbie życiu /Kapłan/
Zagrożenia życia rodzinnego /Doradca ŻR/

***

Rozmowy indywidualne w Poradni Rodzinnej, odbywają się w I, II i IV środę miesiąca, od godziny 17:30 lub w ustalonym indywidualnie z doradcą terminie.
OPŁATA:
Od 2017r. odpłatność za katechezy przedślubne wynosi 100 zł od pary – płatne na
I spotkaniu – konferencji.
Opłata jest przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów dla narzeczonych.
Po uiszczeniu opłaty narzeczeni otrzymują zestaw materiałów i pomocy.

Zestaw obejmuje:
• książkę „ Lekceważone zagrożenie, czyli antykoncepcja niszczy małżeństwo”
• książka „Rozpoznawanie okresowej płodności małżeństwa” dr Teresa Kramarek
• zeszyt ćwiczeń
• zeszyt czystych – kart
• płyta CD „ Podstawy Rozpoznawanie Płodności”