Poradnia

Poradnia Rodzinna

przy parafii pw. św Judy Tadeusza w Rzeszowie

Priorytetem działań i służby poradni jest przygotowywanie narzeczonych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, co czyni się poprzez propagowanie wartości małżeństwa oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa w oparciu o naukę społeczną Kościoła. Nauka ta przekazywana jest młodym w czasie trzech konferencji oraz trzech spotkań indywidualnych, podczas których narzeczeni uczą się naturalnych metod rozpoznawania płodności wg dr Teresy Kramarek.


Doradcy służą rozmową i poradą w zakresie:

  • przygotowania do sakramentu małżeństwa
  • przygotowania do życia w rodzinie i odpowiedzialnego rodzicielstwa
  • nauki naturalnych metod planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej

***
Konferencje i rozmowy indywidualne w poradni prowadzone są  z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz technik multimedialnych

***
Poradnia wyposażona jest w plansze oraz modele poglądowe niezbędne do prowadzenia zajęć.
***
Rozmowy indywidualne odbywają się w komfortowych warunkach z uwzględnieniem indywidualnego podejścia i dyskrecji.