11 Niedziela Zwykła (16.06.2024r.)

  • W piątek 21 czerwca będziemy przeżywali okrągłą rocznicę 60-lecia kapłaństwa ks. prał. Stanisława Tomkowicza. Główne uroczystości dotyczące tego wydarzenia mają miejsce w dniu dzisiejszym na Mszy św. o godz. 12.30. Serdecznie na nią zapraszamy wszystkich parafian. Ks. prał. Stanisław jest założycielem parafii, jej pierwszym proboszczem, a także budowniczym kościoła i powiązanych z nim obiektów takich jak plebania i budynek katechetyczny w którym obecnie mieści się przedszkole Świętej Rodziny. Jako księża pracujący w parafii, Siostry zakonne oraz wszyscy parafianie jesteśmy wdzięczni Dostojnemu Jubilatowi za dokonane dzieło materialne, a także duchowe. Przez ręce Matki Bożej oraz św. Judy Tadeusza życzymy mu wielu łask Bożych, dużo zdrowia oraz poczucia wdzięczności ze strony parafian. Ad multos annos. Dzisiaj zapraszamy także na Nabożeństwo czerwcowe i Różaniec o godz. 17.15. W ciągu tygodnia Nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.30.
  • W poniedziałek wsp. św. Alberta Chmielowskiego. Panie z Grupy Intronizacyjnej zapraszają na adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej.
  • We wtorek Msza św. wieczorna i litania ku czci św. Judy Tadeusza. 
  • W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, następnie ks. Proboszcz zaprasza na spotkanie kręgu biblijnego.   
  • W czwartek po Mszy św. wieczornej Odnowa w Duchu Świętym zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.  
  • W piątek wsp. św. Alojzego Gonzagi. Msza św. na zakończenie roku szkolnego o godz. 8.00.  
  • W przyszłą niedzielę Nabożeństwo czerwcowe i Różaniec o godz. 17.15.
  • Zapraszamy do kupowania i czytania prasy katolickiej „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” oraz ich dodatków znajdujących się w zakrystii.
  • Prezentujemy także stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji nauczania religii w szkołach:

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. W Polsce lekcja religii, wyrzucona przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, powróciła do szkół publicznych w 1990 roku, kiedy rozpoczęły się procesy demokratyzacji życia w naszej Ojczyźnie.

Wyrażamy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do organizacji lekcji religii w szkole.  Apelujemy o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Oni mają prawo do lekcji religii na terenie szkoły publicznej, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Przypominamy, że wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. W rozmowach podejmowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia wymaganego przez prawo. Porozumienie zakłada zawsze zgodę na wspólnie wypracowane stanowisko.

Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.

Należy zauważyć, że nauczanie religii katolickiej i innych wyznań wspiera wychowawczą rolę szkoły. Nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów, kształtują postawy oparte na sprawiedliwości i solidarności społecznej, wskazują na wielką godność każdego człowieka, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i dbanie o dobro wspólne. Wychowują do troski o stworzony świat i jego piękno. Lekcja religii wspiera rodzinę i szkołę w różnych kryzysach psychicznych doświadczanych przez uczniów, jest dla nich pomocą w przeciwdziałaniu przemocy, agresji i profilaktyce uzależnień.

Lekcja religii ma też bardzo ważne znaczenie kulturowe. Przekaz wiedzy na temat chrześcijaństwa jest konieczny do rozumienia europejskiej i polskiej kultury a także kultury wielu krajów na wszystkich kontynentach. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak wiara kształtowała nasze dzieje i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze wydarzenia historii. Trzeba mówić o zbudowanych na wierze wielkich dziełach naszych rodaków, wieszczów i bohaterów, uczonych i świętych, ludzi nauki, kultury i sztuki.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za ich ofiarną i pełną poświęcenia pracę w szkole. Drodzy nauczyciele religii, chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami! Podzielamy Wasze troski i obawy. Nie zapominamy o Was w rozmowach z władzami państwowymi. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole. Dziękujemy władzom oświatowym i dyrekcjom szkół, duszpasterzom, rodzicom i wszystkim, którzy podejmują odpowiedzialnie trud wychowania młodego pokolenia.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 12 czerwca 2024 roku

Za zgodność:

Bp Marek G. Marczak

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *