Uroczystość Chrystusa Króla

Przeżywamy Uroczystość Chrystusa Króla. Jest równocześnie Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach oraz Święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Do liturgii Kościoła katolickiego wprowadził ją papież Pius XI encykliką Quas Primas. Miała ona podkreślać prymat Jezusa nad królestwami ziemskimi, które coraz bardziej otwarcie prezentowały swoją wrogość wobec wiary chrześcijańskiej i Kościoła Katolickiego. To bardzo ważne święto również dzisiaj, które uświadamia wszystkim wierzącym, że Panem świata jest Jezus Chrystus. On chce wszystkich ludzi zjednoczyć w swoim Królestwie opartym na 10 Bożych przykazaniach, motywowanych miłością Boga i bliźniego. Warto o tym pamiętać w dobie nasilających się ataków na chrześcijan w całym świecie i rosnącej liberalnej presji na Kościół Katolicki zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej i w USA.    

W naszej Parafii Jezusa jako Króla w szczególny sposób czci Grupa Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów.

Msze św. jak w każdą Niedzielę. Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.