Adwent

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Składa się z dwóch odrębnych okresów:

1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Są to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku – Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca – symbolizuje ona obecność Maryi.

W naszej parafii Msza święta roratnia będzie odprawiana o godz. 1800, a w soboty o godz. 700. Szczególnie zapraszamy dzieci z lampionami na procesję do ołtarza. W I Niedzielę Adwentu otrzymają specjalne plansze na które będą mogły naklejać obrazki otrzymywane po każdej Mszy św. roratniej. Mogą też przynosić karteczki z nazwiskami, które będą wrzucać do koszyka. Po każdej Mszy św. roratniej zostanie wylosowane jedno dziecko, które będzie mogło wziąć figurkę Matki Bożej do domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.