Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek wieczorną Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Triduum Paschalne obejmujące Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (liczymy od czwartku wieczorem do piątku wieczorem – pierwszy dzień, od piątku wieczorem do soboty wieczorem – drugi dzień i od soboty wieczorem do niedzieli wieczorem – trzeci dzień).

Towarzyszymy Jezusowi w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, dziękujemy za dokonane dzieło odkupienia, przepraszając swoje grzechy, napełniają się Jego mocą do walki ze złem, Jego miłością do, która uzdalnia nas do budowania właściwych relacji z innymi i zanurzamy się w sferę życia wiecznego mocniejszego niż śmierć.  

W wielki Czwartek Eucharystia sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus Chrystus ofiarował Bogu Ojcu swoje ciało i krew pod postacią chleba i wina, a następnie dał je apostołom i nakazał, aby czynili to na jego pamiątkę.

Wielki Piątek to dzień powagi, skupienia oraz postu, w którym w szczególny sposób nasza uwaga skupiona jest na krzyżu, który stał się narzędziem i znakiem zbawienia. Odprawiamy drogę krzyżową. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia jest liturgia Męki Pańskiej.

W Wielką Sobotę od rana w ciszy rozważamy męka przy grobie Pańskim, odwiedzamy symboliczne groby Pańskie w kościołach oraz groby bliskich osób na cmentarzach. Wieczorem, po zachodzie słońca, uczestniczymy w Liturgia wigilii paschalnej, która jest najważniejszą celebracją w całym roku liturgicznym.
 
Niedziela Wielkanocna to czas świętowania zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najważniejszą Mszą św. jest rezurekcja połączona z procesją wokół kościoła. Krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą. Znajduje się tam także paschał i figura Chrystusa zmartwychwstałego.

Przebieg Triduum Paschalnego w naszej parafii zamieszczony jest w ogłoszeniach i na plakatach. Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.