Piknik parafialny

  • W sobotę 25 czerwca odbył się piknik parafialny. Bardzo dziękujemy najpierw Panu Bogu za dobrą pogodę, wszystkim osobom, które zaangażowały się w jego przygotowanie i przeprowadzenie, zwłaszcza Komitetowi ds. jego organizacji: Beacie i Andrzejowi Korczyńskim, Paniom Agnieszce Świder, Magdalenie Tołpie, Agnieszce Dec, Państwu Elżbiecie i Jackowi Furze, Panom Arturowi Gałusowi, Wojciechowi Pyrkowi, Mariuszowi Krztonowi, Wojciechowi Woźniakowi, Mirosławowi Łabuzowi, pozostałym Paniom z Akcji Katolickiej oraz Panom ze Straży Honorowej Najświętszego Sakramentu, Panu, który wykonał plakaty, Paniom i Panom, którzy pomagali w kulinarnej obsłudze pikniku, Zespołowi „Crucis Splendor i przyjaciele”, Panu Stanisławowi Mazurowi Prezesowi Centrum Medycznego „Medyk”, Paniom i Panom z „Medyka”, Pani Dyrektor SP nr 16 Dorocie Rząsie, Panu Kierownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeuszowi Bilskiemu, Panu Michałowi Środzie, Księżom Wikarym: Jerzemu, Jarosławowi, Wojciechowi, Siostrom Zakonnym na czele z przełożoną S. Paulą, Paniom z Przedszkola, szczególnie Oazie, Ministrantom i Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Panom Maciejowi Karasińskiemu i Marianowi Bysiewiczowi za przygotowanie i prowadzenie turnieju szachowego, Straży Pożarnej ze Słociny, Stowarzyszeniu „ARKA” na czele z Państwem Marią i Jerzym Kuliberdami, Harcerzom z Drużyny „Czarna Jedynka” na czele z p. podharcmistrzem Piotrem Twardowskim, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” na czele z dowódcą P. Markiem Strączkiem, Panem Michałem Urmanem, Wszystkim Paniom, które upiekły lub kupiły przesmaczne ciasta, Innym Osobom, które pomagały w przygotowaniach i w trakcie pikniku, Panu kościelnemu, Państwu Monice i Tomaszowi Wójtowicz – wodzierojom, wszystkim Sponsorom. Serdeczne Bóg zapłać.
  • Lista sponsorów: Urząd Miasta Rzeszowa, Centrum Medyczne MEDYK,  Chmielnik Zdrój S.A. z doliny Strugu, GREINPLAST Sp. z o.o, Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp., Hurtownia ARKA, Hurtownia MISIEK Rzeszów,  Księgarnie NOVA DUO Sp. z o.o., Piekarnia Nawłoka, Podkarpacki Bank Żywności, PPL Koral, RESGRAPH Sp. z o.o., Smak-Górno Sp. z o.o, “Fabryka Obiadów” – Catering.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.