Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych działa w naszej parafii od 2022 roku. To młoda grupa dzieci od I do VI klasy, które spotykają się w każdy czwartek od 16:00 do 18:00 w salce dolnego kościoła. Do wspólnoty należy obecnie kilkanaście osób: dziewczyn i chłopców, którzy poprzez wspólną modlitwę, spotkania formacyjne i zabawę doświadczają radości z bycia dziećmi Bożymi. Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Jerzy Przybyło.

Spotkania formacyjne...


Na spotkania Oazy Dzieci Bożych przychodzą dzieci ze szkoły podstawowej z klas od I do VI. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w ciągu roku szkolnego. W czasie zajęć realizujemy tematy zawarte w podręczniku I i II stopnia ODB opracowanym przez Ruch Światło-Życie.


Co dzieci robią na spotkaniach?

Każde spotkanie, które rozpoczynamy i kończymy modlitwą, ma swój własny temat. W trakcie spotkania jest czas na poznawanie Słowa Bożego, animacje, zabawę i wspólne oraz twórcze poznawanie Dobrego Boga Ojca. Spotkanie oazowe kończy się Mszą Św. o godz. 18:00.