Adwent

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Składa się z dwóch odrębnych okresów: 1. czasu, w którym …