Chór „Emmanuel”

Chór Emanuel jest mieszanym chórem czterogłosowym, który działa przy parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Nieprzerwanie śpiewa już od 24 lat, a w swym repertuarze posiada ponad 200 pieśni z wszystkich okresów liturgicznych, jak również pieśni popularne i patriotyczne.

          Chór najczęściej ubogaca liturgię Mszy św. w swej macierzystej parafii, aktywnie włączając się w większość ważniejszych wydarzeń parafialnych. Prezentuje się także podczas różnych innych wydarzeń, jak np. drogi krzyżowe i adoracje, które oprócz śpiewu zawierają modlitwy oraz rozważania.

          W trakcie 24 lat swojej działalności chór wziął udział w ponad 900 różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych o charakterze publicznym. W swej działalności koncentruje się przede wszystkim na ubogacaniu śpiewem uroczystości religijnych zarówno w macierzystej parafii, jak również w innych miejscach. Uczestniczył w ponad 160 konkursach, przeglądach pieśni religijnej, bądź adoracjach prowadzonych w formie okolicznościowych programów słowno-muzycznych. Wykonywał oprawę muzyczną dla ponad 400 mszy św., z czego ponad 100 miało miejsce poza macierzystą parafią.

Corocznie przygotowuje w formie koncertu:

•         Adorację Dzieciątka Jezus w żłóbku;

•         Adorację Chrystusa w grobie;

•         Koncert pieśni patriotycznych.

          Śpiewa także podczas procesji Bożego Ciała prowadzonej ulicami osiedla oraz moderuje rozważania modlitewne podczas Różańca św., Drogi krzyżowej przygotowywanej przez chór, a także w trakcie Wieczornic Maryjnych.

          Aktywność chóru nie ogranicza się jedynie do macierzystej parafii. Tradycją chóru Emmanuel są bowiem pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, w trakcie których chór wykonuje oprawy muzyczne Mszy świętych oraz prezentuje w formie koncertów pieśni ze swego bogatego repertuaru.

Podczas zagranicznych pielgrzymek chór śpiewał i koncertował w takich znanych miejscach, jak: Rzym (Watykan), Wilno, Lwów, Kijów, Kamieniec Podolski, La Salette, Padwa. Chór miał także zaszczyt śpiewać (w 2000 roku) podczas Mszy św. na Placu Św. Piotra w Rzymie oraz uczestniczyć w prywatnej audiencji u Jana Pawła II.

          Do dużych sukcesów chóru należy wyróżnienie w 2020 roku nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego „Artystyczny Znak Podkarpacia” w kategorii nagrody zbiorowej za całokształt działalności. Z wyróżnieniem tym związana była także nagroda pieniężna, która została wykorzystana na pokrycie kosztów wyjazdu na pielgrzymkę szlakiem podkarpackiej architektury sakralnej.

Chór Emmanuel zdobywał także nagrody podczas konkursów pieśni chóralnych. Kilkakrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia podczas Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”.

W swym dorobku artystycznym chór posiada również trzy indywidualne płyty muzyczne z kolędami, które zostały nagrane: w 2004, 2007oraz 2008 roku.

W 2009 roku chór Emmanuel uczestniczył także w nagraniu płyty z pieśniami patriotycznymi (wspólnie z orkiestrą symfoniczną oraz trzema innymi chórami). Nagrania dokonano w Filharmonii Rzeszowskiej, a płyta wydana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

W 2019 r. chór Emmanuel świętował 20-lecie działalności. Za zasługi w krzewieniu kultury muzycznej Polski Związek Chórów i Orkiestr wyróżnił 15 chórzystów chóru Emmanuel indywidualnymi, złotymi, srebrnymi i brązowymi Odznakami Honorowymi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Odznaką Złotą z Wieńcem Laurowym został wyróżniony dyrygent chóru pan Roman Olszowy.

          Należy także wspomnieć o prowadzącym chór dyrygencie Panu Romanie Olszowym. Za swój wkład w rozwój kultury muzycznej Roman Olszowy został wyróżniony licznymi medalami i nagrodami, jak np.: Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką PZChiO, oraz Odznaką Złotą z Wieńcem Laurowym PZChiO, Odznaką Biskupa za Służbę dla Kościoła „Bene Merenti”, Laurem Samorządowym Gminy Świlcza, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi,

          W 2012 roku został wyróżniony nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego, a w roku 2021 Prezydent RP uhonorował Romana Olszowego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.