Bierzmowanie

Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303). Bierzmowanie razem ze chrztem tworzy podwójny sakrament (por. KKK nr 1290). Chrzest prowadzi do bierzmowania i domaga się jego, bierzmowanie z kolei wymaga uprzedniego chrztu i rozwija zapoczątkowane przez niego nowe życie. O związku bierzmowania z chrztem świadczy także wyznanie wiary chrzcielnej składane przez kandydatów oraz to, że świadkami bierzmowania są zwykle rodzice chrzestni bierzmowanych (por. KPK kan. 893 §1, §2).

Sakrament bierzmowania wyciska także na duszy niezatarte znamię czyli charakter, który jest znakiem naznaczenia chrześcijanina przez Chrystusa pieczęcią Ducha Świętego, dając mu moc do dawania o Nim świadectwa (por. KKK nr 1304). Charakter sakramentalny bierzmowania udoskonala również kapłaństwo wspólne wiernych, którego uczestnikami stali się już przez chrzest. Posługa biskupa, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości (por. KKK nr 1292), przy udzielaniu bierzmowania wyraża związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, aby przekazywali Go wiernym przez modlitwę i włożenie rąk.


BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY

W naszej diecezji bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w ósmej klasie i poprzedzone jest dwuletnim przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania. Zapisy odbywają się na początku września. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.

Kandydat przez rok uczestniczy w spotkaniach w grupach, oraz wcześniej zapowiedzianych Mszach świętych i nabożeństwach. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w ww. spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnych Mszach Świętych, spowiedź, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

Bierzmowanie odbywa się zwykle w pierwszej połowie roku, termin jest ustalany przez księdza biskupa i w każdym roku jest inny.

                                                                                W naszej parafii:

Na początku r. szkolnego przystąpiliśmy do przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Warto sobie uświadomić, jakie i dlaczego takie, a nie inne, zasady obowiązują w naszej parafii. Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski „przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: dalszego, bliższego i bezpośredniego.

 1. Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
 2. Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej.
 3. Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia.”

W naszej diecezji okres przygotowań kandydatów obejmuje dwa lata: pierwszy w klasie VII i drugi w klasie VIII. Jeśli ktoś poszedł do szkoły rok wcześniej nie robi to żadnej różnicy. Nie można jednak pominąć pierwszego etapu. Osoby spoza parafii muszą przynieść zgodę swojego proboszcza. Młodzież z klas VII zapisuje się do bierzmowania osobiście 20 września 2022 r. na spotkaniu organizacyjnym po Mszy Św. o godz.18:00. Młodzież z kl. VIII zapisuje się poprzez internetowy formularz.

Informujemy, że zapisy kandydatów przygotowujących się do bierzmowania w klasie VIII w parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie zostały zakończone. Serdecznie zapraszamy na spotkania w grupach. 

 

 

                            

                           Plan przygotowania do sakramentu bierzmowania dla klas: VII oraz VIII

Klasa VII

 • Msza Św. z kazaniem o godz. 18:00 oraz spotkanie organizacyjne po Mszy Św. – 20.09.2022.
 • Msza święta z kazaniem o godz. 18.00 oraz Nabożeństwo różańcowe 03.10.2022 r.
 • Msza św. z kazaniem 07.12.2022 r., godz. 18.00.
 • 1 Msza św. roratnia w dowolny dzień adwentu.
 • Wszystkie Drogi krzyżowe o godz. 20.00, prowadzone przez młodzież (24.02.2023 r. 03.03.2023 r. 10.03.2023 r. 17.03.2023 r. 24.03.2023 r.,) oraz osiedlowa Droga Krzyżowa 31.03.2023 r.
 • 1 Nabożeństwo majowe w dowolny dzień maja.
 • Piesza pielgrzymka do Niechobrza 01.05.2022 roku.

Klasa VIII

 • Spotkania w grupach co dwa tygodnie: ks. Ryszard – poniedziałek, godz.:16:00-17:00; ks. Jerzy – wtorek, po Mszy Św. o godz. 18:00; ks. Grzegorz – niedziela, po Mszy o 12:30;
 • Nabożeństwo różańcowe oraz Msza św. z kazaniem 03.10.2022 r., godz. 18:00;
 • Msza z kazaniem i rozdanie modlitewników 04.12.2022 r., godz. 12:30;
 • 1 Msza św. roratnia w dowolny dzień adwentu.;
 • Msza Św. z rozdaniem krzyży 22.02.2023 r., godz. 16:30.;
 • Droga krzyżowa 03.03.2023, godz. 20:00 – prowadzi grupa ks. Grzegorza;
 • Droga krzyżowa 17.03.2023, godz. 20.00 – prowadzi grupa ks. Jerzego;
 • Droga krzyżowa 24.03.2023, godzina 20.00 prowadzona przez grupę ks. Ryszarda;
 • Osiedlowa droga krzyżowa 31.03.2023 roku;
 • Rekolekcje – termin podamy w późniejszym czasie.

Wszyscy przygotowujący się do sakramentu Bierzmowania z klasy VII i VIII   są zobowiązani do comiesięcznej spowiedzi potwierdzonej przez podpis księdza w indeksie oraz do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w Święta nakazane: (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – 60 dni po Wielkanocy, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia, Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada, Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia).

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *