Bierzmowanie

Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiąt

nicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowe

m i czynem (por. KKK nr 1303). Bierzmowanie razem ze chrztem tworzy podwójny sakrament (por. KKK nr 1290). Chrzest prowadzi do bierzmowania i domaga się jego, bierzmowanie z kolei wymaga uprzedniego chrztu i rozwija zapoczątkowane przez niego nowe życie. O związku bierzmowania z chrztem świadczy także wyznanie wiary chrzcielnej składane przez kandydatów oraz to, że świadkami bierzmowania są zwykle rodzice chrzestni bierzmowanych (por. KPK kan. 893 §1, §2).

Sakrament bierzmowania wyciska także na duszy niezatarte znamię czyli charakter, który jest znakiem naznaczenia chrześcijanina przez Chrystusa pieczęcią Ducha Świętego, dając mu moc do dawania o Nim świadectwa (por. KKK nr 1304). Charakter sakramentalny bierzmowania udoskonala również kapłaństwo wspólne wiernych, którego uczestnikami stali się już przez chrzest. Posługa biskupa, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości (por. KKK nr 1292), przy udzielaniu bierzmowania wyraża związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, aby przekazywali Go wiernym przez modlitwę i włożenie rąk.


BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY

W naszej diecezji bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w trzeciej klasie gimnazjum i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania. Zapisy odbywają się na początku września. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.

Kandydat przez rok uczestniczy w spotkaniach w grupach, oraz wcześniej zapowiedzianych Mszach świętych i nabożeństwach. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w ww. spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnych Mszach Świętych, spowiedź, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

Bierzmowanie odbywa się zwykle w pierwszej połowie roku, termin jest ustalany przez księdza biskupa i w każdym roku jest inny.

                                                                                W naszej parafii:

Zaproszenie do Sakramentu
bierzmowania

 

Na początku r. szkolnego przystąpiliśmy do przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Warto sobie uświadomić, jakie i dlaczego takie, a nie inne, zasady obowiązują w naszej parafii. Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski „przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej.

c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia.”

W naszej diecezji okres przygotowań kandydatów obejmuje dwa lata: pierwszy w klasie VII i drugi w klasie VIII. Jeśli ktoś poszedł do szkoły rok wcześniej nie robi to żadnej różnicy. Nie można jednak pominąć pierwszego etapu. Osoby spoza parafii muszą przynieść zgodę swojego proboszcza. Młodzież z klas VII zapisuje się do bierzmowania osobiście na pierwszej inaugurującej spotkania Mszy św., a następnie uzupełnia dane osobowe poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Internetowej stronie parafialnej w zakładce „bierzmowanie” – zapraszamy ich do rejestracji do 15 października.

 

 

Plan przygotowania do sakramentu bierzmowania

 

Klasa VII

 

02.10.2021 r. godz. 18.00.- Msza święta z kazaniem oraz Nabożeństwo różańcowe,

15.12.2021  r., godz. 18.00. – Msza św. z kazaniem, dodatkowo w adwencie minimum jedna Msza
św. roratnia w dowolny dzień,

Msza święta w Środę popielcową o godz. 16.30 lub 18.00,

Minimum jedno nabożeństwo Gorzkich Żali w dowolną Niedzielę Wielkiego Postu,

Wszystkie Drogi krzyżowe w piątki Wielkiego Postu o godz. 20.00 oraz osiedlowa Droga Krzyżowa 08.04.2022,

Minimum jedno Nabożeństwo majowe w dowolny dzień maja,

Jeżeli epidemiczna sytuacja będzie dobra, piesza pielgrzymka do Niechobrza 01.05.2022 roku.

 

Wszyscy
przygotowujący się do sakramentu Bierzmowania z klasy VII są zobowiązani do comiesięcznej spowiedzi potwierdzonej przez podpis księdza w indeksie oraz do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
oraz
w Święta nakazane: [
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – 60 dni po Wielkanocy, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia, Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada, Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia]. Zapraszamy również do udziału w dowolnej Mszy św. odpustowej 28 października 2021r.

 

 

Klasa VIII

 

Spotkania w grupach co dwa tygodnie:

we wtorek ks. Jarosław, godz. 16.30,

w czwartek ks. Wojciech, godz. 16.30

w piątek ks. Jerzy, po Mszy św. wieczornej

Nabożeństwo różańcowe oraz Msza św. z kazaniem 08.10.2021 r., godz. 17.30

Msza z kazaniem i rozdanie modlitewników 08.12.2021 r., godz. 16.30.

Minimum 1 Msza św. roratnia w dowolny dzień adwentu.

Droga krzyżowa z rozdaniem krzyży 04.03.2022 r., godz. 20.00

Droga krzyżowa 11.03.2022 godzina 20.00 prowadzona przez grupę ks. Jarosława

Droga krzyżowa 18.03.2022 godzina 20.00 prowadzona przez grupę ks. Wojciecha

Osiedlowa droga krzyżowa 25.03.2022 roku

Rekolekcje 29.01-30.01.2022 r. (sobota, niedziela).

Wszyscy  przygotowujący się do sakramentu Bierzmowania z klasy VIII są zobowiązani do comiesięcznej spowiedzi potwierdzonej przez podpis księdza w indeksie oraz do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz
w Święta nakazane: (
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – 60 dni po Wielkanocy, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia, Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada, Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia).

Zapraszamy również do udziału w  dowolnej Mszy św. odpustowej 28 października 2021r.


Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.