Bierzmowanie

Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303). Bierzmowanie razem ze chrztem tworzy podwójny sakrament (por. KKK nr 1290). Chrzest prowadzi do bierzmowania i domaga się jego, bierzmowanie z kolei wymaga uprzedniego chrztu i rozwija zapoczątkowane przez niego nowe życie. O związku bierzmowania z chrztem świadczy także wyznanie wiary chrzcielnej składane przez kandydatów oraz to, że świadkami bierzmowania są zwykle rodzice chrzestni bierzmowanych (por. KPK kan. 893 §1, §2).

Sakrament bierzmowania wyciska także na duszy niezatarte znamię czyli charakter, który jest znakiem naznaczenia chrześcijanina przez Chrystusa pieczęcią Ducha Świętego, dając mu moc do dawania o Nim świadectwa (por. KKK nr 1304). Charakter sakramentalny bierzmowania udoskonala również kapłaństwo wspólne wiernych, którego uczestnikami stali się już przez chrzest. Posługa biskupa, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości (por. KKK nr 1292), przy udzielaniu bierzmowania wyraża związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, aby przekazywali Go wiernym przez modlitwę i włożenie rąk.


BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY

W naszej diecezji bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w ósmej klasie i poprzedzone jest dwuletnim przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania. Zapisy odbywają się na początku września. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.

Kandydat przez rok uczestniczy w spotkaniach w grupach, oraz wcześniej zapowiedzianych Mszach świętych i nabożeństwach. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w ww. spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnych Mszach Świętych, spowiedź, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

Bierzmowanie odbywa się zwykle w pierwszej połowie roku, termin jest ustalany przez księdza biskupa i w każdym roku jest inny.

                                                                                W naszej parafii:

Na początku r. szkolnego przystąpiliśmy do przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski „przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej.

c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia.”

W naszej diecezji okres przygotowań kandydatów obejmuje dwa lata: pierwszy w klasie VII i drugi w klasie VIII. Jeśli ktoś poszedł do szkoły rok wcześniej nie robi to żadnej różnicy. Nie można jednak pominąć pierwszego etapu. Osoby spoza parafii przyjmujemy w wyjątkowej sytuacji, muszą jednak przynieść zgodę swojego proboszcza. Młodzież z klas VII zapisuje się do bierzmowania osobiście 24 września na spotkaniu organizacyjnym po Mszy Św. o godz.18:00. Młodzież z kl. VIII zapisuje się poprzez internetowy formularz umieszczony na stronie parafialnej. Bardzo im za to dziękujemy.

 

ZAPISY DO BIERZMOWANIA NA ROK 2023/2024 ZOSTAŁY JUŻ ZAMKNIĘTE. 

Plan przygotowania do sakramentu bierzmowania dla klas VII oraz klas VIII

Klasa VII:

 • Msza Św. z kazaniem oraz spotkanie organizacyjne po Mszy Św. dla młodzieży i rodziców – 24.09.2023r., godz. 18:00.
 • Msza święta z kazaniem oraz Nabożeństwo różańcowe 6.10.2023r., godz. 18.00. 
 • 1 Msza św. roratnia w dowolny dzień adwentu.
 • Wszystkie Drogi krzyżowe o godz. 20.00, prowadzone przez młodzież (16.02.2024r.; 23.02.2024r.; 1.03.2024r.; 08.03.2024r.; 15.03.2024 r.) oraz osiedlowa Droga Krzyżowa 22.03.2024r.
 • Piesza pielgrzymka do Niechobrza 01.05.2023 roku.
 • Msza św. z kazaniem 12.05 r., godz. 12.30.
 • 1 Nabożeństwo majowe w dowolny dzień maja.

Klasa VIII:

 • Msza Św. z kazaniem oraz spotkanie organizacyjne po Mszy Św. dla młodzieży i rodziców – 17.09.2023r., godz. 12.30.
 • Spotkania w grupach co dwa tygodnie:
  – Ks. Jerzy – wtorek, po Mszy Św. o godz.18:00;
  – ks. Grzegorz – niedziela, po Mszy o 12:30.
 • Nabożeństwo różańcowe oraz Msza św. z kazaniem 07.10.2023 r., godz. 18:00
 • Obie grupy prowadzą 1 raz różaniec, w dowolny dzień października – po uzgodnieniu z Ks. Opiekunem.
 • Msza z kazaniem i rozdanie modlitewników 08.12.2023 r., godz. 16:30.
 • 1 Msza św. roratnia w dowolny dzień adwentu.
 • Msza Św. z rozdaniem krzyży w środę popielcową 14.02.2024 r., godz. 16:30.
 • Wszystkie Drogi krzyżowe o godz. 20.00, prowadzone przez młodzież (16.02.2024r.; 23.02.2024r.; 1.03.2024r.; 08.03.2024r.; 15.03.2024 r.) oraz osiedlowa Droga Krzyżowa 22.03.2024r.
 • Droga krzyżowa 23.03.2024r.; godz. 20:00 – prowadzi grupa ks. Grzegorza;
 • Droga krzyżowa 08.03.2024r.; godz. 20.00 – prowadzi grupa ks. Jerzego;
 • Rekolekcje – termin podamy w późniejszym czasie.

Wszyscy przygotowujący się do sakramentu Bierzmowania z klasy VII i VIII są zobowiązani do comiesięcznej spowiedzi potwierdzonej przez podpis księdza w indeksie oraz do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w Święta nakazane: (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – 60 dni po Wielkanocy, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia, Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada, Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia).

Ks. Proboszcz zaprasza rodziców kl. VIII na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie po Mszy św. wieczornej w następujących terminach: 1.10.2023; 10.11.2023; 1.12.2023; 16.02.2024; 1.03.2024.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *