Historia parafii

Historia parafii św. Judy Tadeusza rozpoczyna się w 1976 r., kiedy to decyzją bpa Ignacego Tokarczuka, Biskupa Przemyskiego, z inicjatywy ks. Józefa Sondeja, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, odłączono część tej parafii i utworzono rektorat św. Judy Tadeusza. Obejmował on budowane nowe osiedle Gwardzistów – dziś Kmity wraz z przyległymi domkami jednorodzinnymi. Ponieważ władze nie wyraziły zgody na budowę kościoła, zakupiono umową nieformalną budynek gospodarczy na parceli 8a przy ul. Wita Stwosza 44a i po niewielkiej adaptacji na cele kultu poświecił go bp Tadeusz Błaszkiewicz w obecności 35 osób na tymczasową kaplicę. Wydarzenie to wywołało ostre represje władz państwowych. Odbyły się kolegia i sądy. Mimo to wkrótce dobudowano 3 sale katechetyczne i zakrystię. W 1979 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, erygował parafię, a jej pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Tomkowicz.

Starania o działkę i pozwolenie na budowę nie dawały rezultatu. Stało się to możliwe dopiero w okresie stanu wojennego. Pozwolenie wydano w 1984 r. i zaraz też przystąpiono do budowy. Projektantem całego zespołu architektonicznego kościoła dwupoziomowego, plebanii, domu zakonnego i domu katechetycznego (obecnie Przedszkole) był architekt Andrzej Piątek, a konstruktorem inż. Marian Dwornikowski. W roku 1990 bp Ignacy Tokarczuk poświęcił kościół dolny oraz obiekty towarzyszące, w roku 1991 bp Edward Białogłowski poświęcił dzwonnicę i dzwony, a w roku 1992 bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, poświęcił kościół górny. W następnych latach trwały prace przy wystroju kościoła oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu otoczenia, które doprowadziły do konsekracji. Dokonał jej bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski 28.10.2001 r.

Kalendarium:

05.IX.1976
godz. 9.00 poświęcenie budynku gospodarczego na kaplicę przez ks. bpa Tadeusza Błaszkiewicza z Przemyśla, obecnych 35 osób z parafii Chrystusa Króla wraz z ks. proboszczem Józefem Sondejem i wikariuszem ks. Stanisławem Tomkowiczem z rodzicami i siostrą, adoracja Najśw. Sakramentu w dzień i w nocy przez trzy tygodnie, obrona kaplicy.

07.IX.1976
godz. 18.00 nalot SB i milicji na kaplicę, wyłączenie prądu, które trwało 3 miesiące.

18.I.1977
sąd się odbył, na księdza wyczytano wyrok pozbawienia wolności na jeden rok z zawieszeniem na dwa lata i dotkliwa kara finansowa.

1977
przygotowanie 3 sal katechetycznych i zakrystii, pierwszy wikariusz ks. Stanisław Orzechowski.

1978
adaptacja budynku na kaplicę, starania o zezwolenie na budowę kościoła, wybór Jana Pawła II.

1979
erygowanie parafii z rektoratu.

1980
duszpasterstwo toczy się “nielegalnie” ale z postępem gospodarczym i duchowym.

1981
zamach na Ojca Świętego, Solidarność, stan wojenny

1982
nabycie działki budowlanej, postawienie krzyża, zakup materiałów budowlanych.

1984
zezwolenie na budowę kościoła i rozpoczęcie prac we wrześniu, modlitwa, praca, ofiara.

1989
zamieszkanie czterech księży na plebani, upadek reżimu komunistycznego.

1990
uroczyste przejście z kaplicy do nowego kościoła dolnego, poświęcenie przez ks. bpa Ignacego Tokarczuka, również poświęcenie plebani, domu zakonnego i katechetycznego (przedszkola), zamieszkanie trzech Sióstr Nazaretanek.

1991
poświęcenie dzwonów i wieży przez ks. bpa Edwarda Białogłowskiego.

1992
utworzenie diecezji rzeszowskiej, poświęcenie kościoła górnego przez ks. bpa Kazimierza Górnego, powstaje Przedszkole “Św. Rodziny”.

1993
kaplica Matki Bożej Fatimskiej, promocja Radia Maryja w Polsce południowo – wschodniej.

05/06.I.1996
obecność cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej wędrującej po Polsce.

2000
jubileusz 2000 narodzin Jezusa Chrystusa, wędrujący Jezus w obrazie Miłosierdzia Bożego, misje parafialne.

2001
jubileusz 25-lecia parafii i ks. proboszcza.

28.X.2001
Konsekracja kościoła pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

25/26.VII.2002
peregrynacja cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, cd. prac przy wystroju kościoła, tryptyk Świętej Rodziny i stałe miejsce dla figury św. Judy Tadeusza w prezbiterium.

2003
poświęcenie kaplicy Miłosierdzia Bożego.

28-29.X.2006
Jubileusz 30-lecia Parafii oraz zawierzenie Parafii i Rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *