Koło Przyjaciół Misji

Zgodnie z poleceniem Jezusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (Mt 28,19-20) wszyscy powinniśmy być misjonarzami. Osoby należące do Koła Przyjaciół Misji starają się odpowiedzieć na powyższy apel Jezusa. Zajmują się modlitwą za misjonarzy oraz organizowaniem dla nich wsparcia materialnego. Staramy się także zapraszać do naszej parafii siewców Ewangelii pracujących w innych krajach, aby podzielili się z nami swoimi doświadczeniami wiary mającej ogólnoświatowy wymiar. Były one bardzo ciekawe. Na razie z powodu pandemii koronawirusa zawiesiliśmy nasze spotkania, ale mamy nadzieję, że niedługo na nowo rozpoczniemy swoją działalność. Zapraszamy do naszego grona wszystkich, którym na sercu leży dobro misji.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *