Straż Grobu Pańskiego

Straż Grobu Bożego to jedna z najstarszych, a zarazem najpiękniejszych tradycji Wielkanocnych Podkarpacia. Zwyczaj zaciągania honorowych wart przy symbolicznym Grobie Chrystusa ma w naszym regionie już ponad 300-letnią tradycję, zapoczątkowaną jeszcze przez zakon Bożogrobców.

Idąc za przykładem naszych przodków w roku 2014 w naszej parafii powstała Straż Grobu Pańskiego, nazywana także Honorową Strażą Najświętszego Serca Pana Jezusa, której celem nadrzędnym była męska adoracja Chrystusa Pana ukrytego w Paschalnym Grobie. Pierwotnie miała ona zjednoczyć i zaangażować rodziców – ojców dzieci uczęszczających do przedszkola Św. Rodziny przy parafii. Początki były trudne. Istniały obawy co do trwałości naszej grupy, ale dzięki wsparciu i zaangażowaniu księdza proboszcza Józefa Stanowskiego rozpoczęliśmy swoją przygodę z Panem Jezusem. Zebrało się czternastu mężczyzn. W Wielki Piątek 2014 ubrani w czerwone peleryny, przypominające strój żołnierza rzymskiego, krzepko trzymając w rękach halabardy, podjęliśmy pierwszą wartę przy Bożym Grobie, zmieniając się co 20 minut do godziny 23.00. W Wielką Sobotę kontynuowaliśmy naszą służbę od godziny 800 do 1300. Następnie z przyczyn braku ludzi i sił zrobiliśmy przerwę. Czuwanie wznowiliśmy od godziny 1600 do Liturgii Wielkiej Soboty.

Straż odniosła sukces. Zainteresowała dzieci jak i starszych. Otrzymaliśmy dużo podziękowań kierowanych bezpośrednio do nas jak i składanych na ręce Księdza Proboszcza Józefa, co było bardzo wzruszające, napełniało nadzieją i optymizmem na następny rok. Ksiądz Proboszcz Józef ufundował nam hełmy i nowe halabardy. Pojawiły się szersze plany związanie z naszą  działalnością. Naszym zamiarem było rozpropagowania tej zaszczytnej idei. Wpadliśmy na pomysł aby w Niedzielę Palmową po każdej Mszy świętej, ubrani w nasze stroje, przekonywać do niej kolejnych mężczyzn. To było dobre rozwiązanie i dość szybko zapełniliśmy całą listę potrzebną do wystawienia warty. W Wielki Piątek 2015 r. rozpoczęliśmy naszą męską adoracje Chrystusa Pana w dużo większym gronie, stąd  warta przy Bożym Grobie była trzymana do godziny 2400. W Wielką Sobotę od godziny 800 przez cały dzień ze zmianami co 20 minut do Liturgii Wielkosobotniej, a w Niedzielę Wielkanocną także przed Rezurekcją.

Od tej pory do roku obecnego staramy się kontynuować to dzieło. W latach 2016-do dnia dzisiejszego liczebność Straży kształtowała się na poziomie ok. 40 mężczyzn. Spotykamy się mniej więcej raz w miesiącu z Księdzem Proboszczem, aby omawiać bieżące potrzeby parafialne, jeśli trzeba oferując pomoc przy ich rozwiązywaniu, a także w celu pogłębiania naszej formacji religijnej.

W bieżącym roku pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam kontynuowanie tej pięknej tradycji. Mimo to serdecznie zapraszamy chętnych mężczyzn do dołączenia się do naszej grupy. 

M. Krztoń