Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którego celem jest współpraca z duchownymi w realizowaniu misji Kościoła oraz przeciwdziałanie postępującym procesom laicyzacji.  Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest Święty Wojciech.

Już w 1993 roku w swoim przemówieniu Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej:

„Trzeba więc, aby na nowo ożyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej został reaktywowany około 5 lat temu i obecnie liczy 12 osób. Opiekunem, a właściwie asystentem kościelnym naszej wspólnoty jest ks. proboszcz Marek Dzik. Spotykamy się zwykle raz w miesiącu, w ostatni piątek po mszy świętej wieczornej na krótką modlitwę i rozmowę. Tematyka naszych spotkań obejmuje bieżące zagadnienia natury religijnej i katolickiej nauki społecznej. Dostępne są również materiały formacyjne, z których staramy się czerpać. Działalność naszego oddziału polega na współpracy z duszpasterzami oraz innymi zespołami parafialnymi, pomocy w różnych podejmowanych akcjach, czynnym udziale we wszystkich uroczystościach parafialnych.

Nieustannie staramy się zmienić siebie abyśmy byli bardziej przyjaźni Bogu i ludziom, wierzymy, że uda się zmienić społeczne schematy z obojętności na bardziej aktywne postawy, szczególnie w dzisiejszych, niełatwych czasach. Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest możliwe bez uwierzenia w Tego, który jest prawdziwie obecny w Eucharystii.

Przyjdź do nas – zapraszamy !

Beata Korczyńska