Straż Niepokalanego Serca Maryi

W naszej parafii istnieje wiele grup duszpasterskich zaangażowanych w życie wspólnoty kościoła. Wśród nich znajduje się Straż Honorowa Niepokalanego Serca Maryi. Posiada charakter modlitewno-śpiewający. Spotyka się, co warte podkreślenia, codziennie o godz. 6.00 rano. Śpiewa Godzinki, nie z nakazu, ale z własnej chęci, wyboru i miłości do Matki Bożej.

Godzinki, to kilkuwiekowa modlitwa w Polsce. Nasze babcie opowiadały nam, jak w polskich domach była ona obecna na rozpoczęcia dnia wraz z pacierzem. W kościołach śpiewano Godzinki w każdą niedzielę i święta, często bywało nawet podczas rannej Mszy św. łacińskiej. Teksty zostały zaczerpnięte ze Starego i Nowego Testamentu, dlatego w Biblii trzeba szukać różnych trudnych imion i wydarzeń, które są w nich obecne. 

Opowiadał ks. prałat Stanisław, że śpiew Godzinek w naszej parafii rozpoczął się 5 września 1976 r. z chwilą poświęcenia budynku gospodarczego na kaplicę. Od tego dnia codziennie wczesnym rankiem, a także wtedy gdy trwała całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, rozbrzmiewały Godzinki. Tak było w następnych miesiącach i latach, gdy wraz z Jezusem i Maryją przeszliśmy w pielgrzymce do nowego kościoła w 1989 r.

Z biegiem lat repertuar Godzinek rozszerzał się o nowe teksty i melodie, w zależności od okresu liturgicznego. Śpiewamy następujące warianty:

– o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej

– ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę

– o męce Pańskiej w Wielkim Poście

– o Matce Bożej Bolesnej w soboty Wielkiego Postu

– o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w czerwcu i pierwsze piątki miesiąca.

Od czasu biskupiej koronacji Matki Bożej Fatimskiej w naszym kościele, po Godzinkach śpiewamy hymn „Jak Tobie Matko dziękować”, lub w Wielkim Poście „O Jezu, Jezu ja proszę” oraz pieśni w czasie Mszy św. odprawianej o godz. 6.30.

Wiele o tradycji wykonywania Godzinek opowiadała nam p. Janina Liszcz, które animowała ich śpiew przez ponad 30 lat. Dziękujemy jej za piękne świadectwo miłości do Jezusa i Maryi.

Warto dodać, że nigdy nie było ani jednego dnia przerwy w śpiewie Godzinek. Gdy w czasie ostatniej epidemii koronawirusa Covid-19, w kościele na nabożeństwach mogło przebywać tylko 5 osób, przyszłam przed Mszą św. o godz. 6.00  – ze smutkiem zauważyłam, że w kościele nie było nikogo. Podeszłam do ks. prałata Stanisława, który siedział w konfesjonale i zapytałam co robić. Odpowiedział krótko – śpiewamy choćby w duecie. W kolejnym dniu było nas już więcej, bo trzy Panie. Łańcuszek nie został przerwany.

Dziękujemy za obecność w świątyni od godz. 6.00 ks. prałatowi Stanisławowi, ks. kanonikowi Władysławowi, a także ks. proboszczowi Markowi. Obecność kapłanów powiększa walor naszej modlitwy, dodaje chęci i sił, jest też dobrym przygotowaniem do Mszy św.

Godzinki zazwyczaj zaczyna ok. 15-20 osób, na zakończenie jest nas już ok. 30. Bardzo im jesteśmy za to wdzięczni. Pragnę zaprosić wielu braci i sióstr do liczniejszego dołączania się do naszej Straży Honorowej. Początkowo wydaje się to być uciążliwe, bo trzeba wcześniej wstać i inaczej niż do tej pory zorganizować sobie czas, ale po krótkim czasie okazuje się to nie takie trudne, a Boże błogosławieństwo sprawia, że bez Godzinek już potem trudno żyć.  

Dziękujemy Bogu za tak żywą obecność wśród nas w tabernakulum i w Komunii Świętej. Dom Boży z Sercem Jezusa i Maryi to wielki dar i największe bogactwo naszego Osiedla. Poprzez śpiew Godzinek cały czas podtrzymujemy i rozwijamy w sobie nadzieję naszego zbawienia.

Ewa Jek (ks. prałatowi Stanisławowi dziękuję za korektę).