Caritas

Parafialny zespół Caritas został powołany do istnienia wraz z parafią. Podejmuje wiele działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia materialnego przede wszystkim starszych, samotnych, chorych, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych. Fundusze na swoją działalność zbiera poprzez rozprowadzanie medalionów św. Judy Tadeusza z okazji odpustu, a także z datków osób dobrej woli. Organizuje przedświąteczne zbiórki żywności w kościele, którą następnie rozdaje wszystkim potrzebującym z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Chorego, Dnia Osób Ubogich oraz w każdym czasie. Pomaga również realizować recepty oraz płacić rachunki osobom w trudnej sytuacji życiowej. Początkowo do grupy „Caritas” należało kilkanaście osób, obecnie tylko kilka. Zapraszamy do naszego grona wszystkich wrażliwych na ludzką biedę. Społeczna praca przynosi nam dużą radość i satysfakcję, jest odpowiedzią na Chrystusowe stwierdzenie: „… byłem głodny, a daliście mi jeść” (Mt 25,).