Chrzest

CHRZEST W NASZEJ PARAFII

Sakrament chrztu w naszej parafii zasadniczo udzielany jest w soboty na Mszy św. o godz. 18.00 oraz w niedziele na Mszy św. o godz. 11.00. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest innych termin. Zgłoszenia dziecka do chrztu należy dokonać przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem w Kancelarii Parafialnej.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka:
– Akt Urodzenia dziecka – oryginał.
– Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka.
– Dane osobowe rodziców oraz chrzestnych
– Zaświadczenia Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania (po zaświadczenia można udać się po zgłoszeniu chrztu).

Dziecko, które ukończyło 5 rok życia powinno uczestniczyć w katechezach przed-chrzcielnych, Należy to uwzględnić planując chrzest.

Rodzice, którzy zgłaszają dziecko do chrztu zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przed-chrzcielnej. Odbywa się ona w piątki po Mszy św. wieczornej na plebanii (za wyjątkiem świąt i uroczystości).

Rodzice nie związani węzłem sakramentalnym są zobowiązani do podpisania deklaracji, że będą wychowywać dziecko po katolicku.

Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z własnej Parafii (o przynależności do parafii decyduje adres faktycznego zamieszkania, nie zaś adres zameldowania).

Katechizm Kościoła Katolickiego na temat chrztu

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów (por. KKK nr 1213). Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia (por. 1 Kor 6,11; 12,13); oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa (por. KKK nr 1239). Chrzest jest konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. (KKK nr 1277).

Najważniejszymi skutkami chrztu są: odpuszczenie grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym (por. Dz 2,38; J 3,5; KKK nr 1262). Chrzest czyni człowieka także nowym stworzeniem, (2 Kor 5,17), przybranym dzieckiem Bożym (por. Ga 4,5-7), uczestnikiem Bożej natury (2 P 1,4), świątynią Ducha Świętego (por. 1 Kor 6,19); członkiem Ciała Chrystusa (por. Ef 4,25; 1 Kor 12,13). Przez charakter sakramentalny chrztu, który konsekruje i uzdalnia do uczestnictwa w liturgii Kościoła, ochrzczeni mają udział w kapłaństwie wspólnym wiernych, partycypując w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa (por. KKK nr 1268; 1272-1273). Chrzest jest także podstawą wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, sakramentalnym węzłem jedności łączącym wszystkich ochrzczonych (por. KKK nr 1271). Każdy ochrzczony na mocy przynależności do Kościoła ma także prawa i obowiązki w Kościele.

Prawo przyjmowania innych sakramentów, karmienia się słowem Bożym i korzystania z pomocy duchowych Kościoła (por. KKK nr 1269). Obowiązki wynikające z przyjętego chrztu wyrażają się w wyznawaniu wiary przed ludźmi oraz uczestnictwie w apostolskiej i misyjnej działalności Kościoła (por. KKK nr 1270; por. KDK 17; DM 7; 23).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *