Ruch Światło – Życie

Wspólnota Ruchu Światło – Życie działająca przy parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie istnieje od roku 1990, choć jej początki można odnaleźć o wiele wcześniej. Przez ten czas wiele osób uczestniczyło w spotkaniach w parafii i rekolekcjach wakacyjnych, co sprawiło, że mamy kilku animatorów krzyżowych, choć nie wszyscy posługują regularnie (z racji podejmowanych obowiązków). 

W ostatnich kilku latach nasza wspólnota znacznie się rozwinęła. Siłę do pracy i budowania więzi daje nam relacja z Bogiem, którą pogłębiamy poprzez cotygodniową Medytację Pisma św. (Namiot spotkania) oraz dyskusję w grupach na wybrane przez nas tematy. 

Obecnie nasza grupa liczy ok. 35 osób. Uczestniczymy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w czwartek po wieczornej Eucharystii. Moderatorem naszej wspólnoty jest ks. Ryszard Hawryluk.

Obok naszych cotygodniowych spotkań podejmujemy troskę o przygotowanie nabożeństw i czuwań modlitewnych o charakterze parafialnym i dekanalnym, zaangażowanie się w pomoc przy organizacji parafialnych rekolekcji i uroczystości; włączamy się w cotygodniowy czwartkowy różaniec w Katolickim Radiu Via.

Jednym z podstawowych elementów formacji są piętnastodniowe wakacyjne oazy rekolekcyjne, kończące kolejne etapy deutrokatechumenatu. Kilkakrotnie w ciągu roku uczestniczymy w Diecezjalnych Dniach Skupienia, Szkole Animatora, spotkaniach różnych Diakonii Diecezjalnych, Celebracjach Deuterokatechumenalnych, które odbywały się co drugą środę w naszej parafii.

Doświadczenie charyzmatu Ruchu Światło-Życie, przeżywane we wspólnocie prowadzi nas do głębszego, świadomego zaangażowania we wspólnotę Kościoła. Osobiste przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, odnawiane i pogłębiane w formacji deuterokatechumenalnej, przygotowuje do wejścia w rzeczywistość diakonii, stanowiących niezbędny element żywej parafii-wspólnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *