Grupa Biblijna

Grupa biblijna przy naszej Parafii gromadzi ok. 15 osób. Opiekunem jest ks. proboszcz dr Marek Dzik. Spotkania odbywają się w dolnym kościele w środy po wieczornej Mszy św. (ok. 19.00). Obejmują one prelekcję opiekuna na temat różnych zagadnień związanych z Pismem Świętym (jego genezą, tłumaczeniami, językiem, autorami) oraz wspólne czytanie i analizę czytań mszalnych, przypadających na najbliższą niedzielę. Planujemy także zapraszać innych biblistów na spotkania.Mamy nadzieję, że zwiększony kontakt ze Pismem Świętem pozwoli lepiej poznać naszego Zbawiciela, wzmacniając naszą wiarę. Serdecznie zapraszamy do naszego grona wszystkie osoby, które mają podobne pragnienia.