Odnowa w Duchu Świętym

          Odnowa w Ducplakat 100x150cm v2bhu Świętym działająca w naszej parafii jest wspólnotą parafialną, która jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła, gdzie parafia powinna być „wspólnotą wspólnot”. Wspólnota ma charakter otwarty, a jej członkami są ludzie różnego wieku i stanu; ok. 90% grupy stanowią parafianie. Wspólnota spotyka się w czwartki po wieczornej Mszy Świętej (godz. 18.00) w dolnym kościele. W każdy trzeci czwartek miesiąca prowadzi godzinną adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o godz. 18.00 w Kaplicy Adoracji (górny kościół) dla wszystkich chętnych. Cotygodniowe spotkania modlitewne składają się z części modlitewnej i tematycznej wg poniższego schematu: – dzielenie się Słowem, – formacja, – adoracja, – świadectwa i modlitwy wstawiennicze. Część modlitewna to modlitwa spontaniczna typowa dla grup charyzmatycznych. Dzielenie się słowem z tekstów Pisma Świętego z pierwszej niedzieli miesiąca odbywa się w kilkuosobowych małych grupach. Formacja to katecheza, obecnie związana z potrzebami wspólnoty i tematyką roku. Adoracja Najświętszego Sakramentu ma na celu pogłębienie relacji osobowych uczestników z Bogiem osobowym przez wsłuchiwanie się w Jego głos w śpiewie, słowie i ciszy oraz rozważanie Słowa w ciszy. Modlitwy wstawiennicze prowadzone są według potrzeb. Modlitwa wstawiennicza nad osobą może być przeprowadzona w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu.

 

Powstanie wspólnoty

Wspólnota zawiązała się wiosną 2008 roku, a ukształtowała się po przeżytych na terenie parafii od 25.09.2008 dziewięciotygodniowych rekolekcjach Seminarium Odnowy w Duchu Świętym (zwanych też REO – Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi Odnowy). Po roku Wspólnota umocniła się przez przeżycie pogłębiających rekolekcji drugiego stopnia Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje pilotowane były przez rzeszowską Wspólnotę Dobrego Pasterza.

 Dodatkowe wyjaśnienia

Odnowa w Duchu Świętym nazywana również „Odnową charyzmatyczną”, „Odnową duchową”, prościej „Odnową” jest owocem Soboru Watykańskiego II, najczęściej utożsamiana z ponownym wspólnotowym odkrywaniem Ducha Świętego w Kościele. Odwołuje się do wydarzenia „Pięćdziesiątnicy”, z której czerpie całe bogactwo życia wyrażonego w słowach: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz. 2,42), oczekując na spełnienie obietnic (np. Dz. 1,4-8 i in.). Odwołuje się do obecności wśród nas Jezusa zmartwychwstałego jako Pana i Zbawiciela, który ożywia, dynamizuje, uporządkowuje wiarę, pogłębia ją. Jej fundamentem jest osobiste przyjęcie Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, a Ducha Świętego za przewodnika. Duch Święty odnawia w nas obraz Boga, co jest bardzo istotnym elementem naszej wiary. Boga żywego poznaje się w doświadczeniu wiary poprzez wzrastanie w niej do miłości, świętości i życia w Duchu (por. Ga. 5,42).

„Chrzest w Duchu Świętym”

Studiowanie życia pierwotnego Kościoła i wpływu Pięćdziesiątnicy, starając się głębiej i lepiej zrozumieć pełnię działania Ducha Świętego. Te doświadczenia otrzymały nazwę „chrztu w Duchu Świętym” i „nowej Pięćdziesiątnicy”. Przyjmując w wieku niemowlęcym chrzest, nie jesteśmy w stanie świadomie pojąć wielkości otrzymanego daru i doświadczać go. Wraz z upływem lat życia, ludzie na ogół nie zastanawiają się nad tym faktem. Chociaż chrzest przyobleka nas w Chrystusa, to późniejsze grzechy i zaniedbania utrudniają działanie łaski w nas. Sakrament bierzmowania obdarowuje chrześcijanina, ale przyjęcie i rozwój tych darów domaga się współpracy, co napotyka na pewne trudności. Aby zdecydowanie zerwać z grzesznym życiem, doświadczać żywej wiary i rozwijać swoje charyzmaty, potrzeba łaski, którą zlewa na nas Duch Święty, kiedy Go o to prosimy. Tym doświadczeniem, dostępnym dla wszystkich wierzących jest chrzest w Duchu Świętym, który jest osobistym doświadczeniem mocy i działania Ducha Świętego w życiu wierzących, otwiera nas na charyzmaty, prowadzi do uzdrowień wewnętrznych i fizycznych człowieka oraz daje głębszą świadomość zjednoczenia z Chrystusem. Odnowa w Duchu Świętym jest zatem drogą świadomego oczyszczenia serca, intensywnego doświadczania obecności i działania Ducha Świętego w sobie, we wspólnocie i Kościele. Staje się osobistym doświadczeniem mocy i działania Ducha Świętego w życiu żywą wiarą wierzących.

Kontakt e-mail: odnowa.judatadeusz@wp.pl

Diakonia muzyczna naszej Wspólnoty w ostatnim czasie stworzyła śpiewnik z którego korzystamy w czasie spotkań. Zapraszamy do przeglądnięcia i wychwalania Pana Boga śpiewem.

Śpiewnik Odnowy w Duchu Świetym wykonany przez Wspólnotę przy parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *