Spowiedź

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA W NASZEJ PARAFII

Sakrament pokuty i pojednania (spowiedź), jest w naszej parafii sprawowany 30 minut przed każdą Mszą świętą.

W niedziele w czasie każdej Mszy św.

Wyjątkowym dniem spowiedzi jest każdy Pierwszy Piątek Miesiąca, kiedy to sakrament pokuty jest sprawowany od godziny 16.00 do 18.00.

Terminy i godziny spowiedzi przed dużymi uroczystościami i świętami są ogłaszane na bieżąco w ogłoszeniach.

Chorzy, którzy nie mają możliwości przyjść do świątyni, aby skorzystać z sakramentu pokuty, mogą zaprosić księdza do mieszkania. Takie wizyty odbywają się w Pierwsze Piątki Miesiąca od godz. 8.00.

Katechizm Kościoła Katolickiego na temat sakramentu pokuty

Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez Chrystusa, który ukazał się swoim Apostołom wieczorem w dniu Paschy i skierował do nich słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,19). Jezus ustanowił ten sakrament dla nas – swojego Nowego Ludu – Kościoła, abyśmy mogli do niego powracać, kiedy oddalimy się przez popełnienie grzechów.

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *