Grupa Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspólnota dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Król królów i Pana panów zawiązała się w naszej parafii 27 czerwca 2011 r., a do centrali ruchu zgłoszona została 25 lipca 2011 r.  Jej pierwszym opiekunem był ks. prałat Józef Stanowski, a pierwszą animatorką Anna Młynarczyk. Obecnie opiekunem jest ks. mgr Ryszard Hawryluk, a animatorką Agnieszka Krupa. Swoją duchową opieką otacza ją ks. prałat Stanisław Tomkowicz.

Wspólnota powstała z inicjatywy świeckich, którzy z miłości do Jezusa pragną z Nim być zjednoczeni poprzez częsty udział w Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu i życie w stanie łaski uświęcającej. Gromadzi wokół siebie ludzi, którzy pragną wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy własne, swoich rodzin i całej parafii oraz modlić się o Jego intronizację w życiu publicznym. Jest ona aktem wiary i deklaracją życia według tej wiary. Z miłości do Jezusa pragniemy, nawrócić się do Boga, skutecznie walczyć z własnym grzechem, żyć zgodnie z prawem Bożym. Stanowimy odpowiedź na następujące słowa Pana Jezusa wypowiedziane w objawieniach prywatnych do Rozalii Celakównej: „Intronizacja jest nie tylko formułką, znakiem zewnętrznym, ale ma się odbyć w każdej duszy… Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich… Nie bójcie się bezgranicznie zaufać mojej miłości, dobroci i miłosierdziu…”

Serdecznie zapraszamy do naszego grona wszystkie osoby, które odczuwają potrzebę pogłębienia więzi z Jezusem.