Liturgiczna Służba Ołtarza

W naszej parafii w Liturgicznej Służby Ołtarza aktywnie działa grupa ok. 30 osób. Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii jest ks. Jerzy Przybyło. Pod jego kierunkiem ministranci i lektorzy na spotkaniach, przygotowują się do służenia podczas Zgromadzenia Liturgicznego, czytania Słowa Bożego i śpiewu psalmów responsoryjnych w naszym kościele parafialnym. Przygotowują przebieg liturgii uroczystości kościelnych np. Świąt Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego. Aktywnie służą, czytają Słowo Boże i śpiewają psalmy responsoryjne na niedzielnych i świątecznych Mszach św. oraz w ciągu dni powszednich. Doskonalą swoje umiejętności poprzez wyjazdy na specjalistyczne kursy organizowane przez Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Zbiórka lektorów i ministrantów  odbywa się w każdy piątek po Eucharystii o godz. 18.00. Podczas zbiórek uczymy się, jak powinno wyglądać nasze życie chrześcijańskie, bo osoba zaangażowana w Liturgiczna Służbę Ołtarza jest zaproszona przez Chrystusa, do tego aby prowadzić pobożne i gorliwe życie modlitewne oraz życie sakramentalne. 

 

Boże Ciało 2023
05.X.2023 r. - Uroczysta Msza Święta o godz. 12:30 z obrzędem przyjęcia nowych strojów liturgicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *