Kręgi Rodzin

“Drogie rodziny, mamy dzisiaj szczególne potwierdzenie, że można dążyć do świętości razem, jako para małżeńska, i że jest to droga piękna, niezwykle owocna i ważna z punktu widzenia dobra rodziny, Kościoła i społeczeństwa.
Prośmy zatem Pana o coraz liczniejsze pary małżeńskie, które przez świętość swego życia będą potrafiły ukazywać „wielką tajemnicę” miłości małżeńskiej, biorącej początek z dzieła stworzenia, a wypełniającej się w zjednoczeniu Chrystusa z Kościołem.
Tak jak każda droga do świętości, również i wasza, drodzy małżonkowie, nie jest łatwa. Codziennie stawiacie czoło trudnościom i próbom, aby dochować wierności swojemu powołaniu, budować harmonię małżeństwa i rodziny, spełniać swoją rodzicielską misję i uczestniczyć w życiu społecznym.

Bogu dziękuję za ten ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Kochani Oazowicze, jako biskup Krakowa starałem się wspierać Was swą obecnością, a jako biskup Rzymu nieustannie jestem z Wami w moich modlitwach i serdecznych myślach. Umiłowanie Eucharystii i Biblii niech zawsze rzuca Boże światło na drogi Waszego życia.”

błogosławiony Jan Paweł II

Domowy Kościół jest ruchem małżeńsko – rodzinnym  świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Świtało – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre – Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę.

Założycielem Domowego Kościoła jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921 -1987). Domowy Kościół jest obecny we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m. in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, w USA i Kanadzie.

Celem Domowego Kościoła jest budowanie wspólnoty rodzinnej. Jako chrześcijańscy małżonkowie i rodzice pragniemy lepiej poznawać Boga, bardziej Go kochać, wspólnie z małżonkiem dążyć do świętości i tworzyć prawdziwie chrześcijańską, szczęśliwą i kochającą się rodzinę.

Jeżeli żyjecie w sakramentalnym związku małżeńskim to mamy dla Was kilka pytań:

– czy chcielibyście na nowa zakochać się w sobie nawzajem?

– czy chcecie budować szczęśliwą rodzinę?

– czy chcecie dobrze wychowywać swoje dzieci w wierze i wartościach chrześcijańskich?

– czy pragniecie pogłębiać waszą wiarę w Jezusa Chrystusa, lepiej poznawać i rozumieć Pismo Święte?

– czy chcielibyście nauczyć się wspólnej modlitwy?

– czy chcecie dowiedzieć się jak radzić sobie z kryzysem małżeńskim?

– czy chcielibyście nawiązać prawdziwe przyjaźnie z innymi rodzinami?

 Świadectwa osób należących do Domowego Kościoła:

“Uczestnictwo w Domowym Kościele odnawia i pogłębia naszą wzajemną miłość, umacnia naszą wiarę i miłość do Jezusa. Życie we wspólnocie daje nam wiele radości, pozwala odczuć że nie jesteśmy sami. Uczymy się odwagi do przyznawania się do naszych przekonań, do dawania świadectwa wiary wobec innych.” Beata i Tomek

“Pobraliśmy się 11 lat temu, zaraz po ślubie zaproponowano nam udział w Domowym Kościele. Świadomi zagrożeń dzisiejszych czasów wobec małżeństwa i rodziny wiedzieliśmy , że tylko z Bogiem możemy ochronić to, co dla nas najważniejsze – nasza miłość. Przyjęliśmy to zaproszenie i do dziś trwamy w Domowym Kościele. Nauczyliśmy się dzięki wspólnej modlitwie i dialogom małżeńskim, budować naszą jedność i umacniać miłość. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy stali się naszymi przyjaciółmi. Trwając w Domowym Kościele każdego dnia umacniamy naszą wiarę i więź z Chrystusem, dzięki czemu mamy siłę do budowania lepszych relacji między sobą, dziećmi i innymi ludźmi. Dziękujemy Bogu, że poszliśmy tą drogą, bo dziś jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i rodziną.” Agnieszka i Przemek


W naszej parafii istnieje obecnie pięć Kręgów Rodzin Ruchu Domowego Kościoła. Rodziny spotykają się zwykle 1 raz w miesiącu. Na każdym spotkaniu obecny jest kapłan. Obecnymi opiekunami Kręgów Rodzin są: ks. Ryszard Hawryluk i ks. Jerzy Przybyło.

Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w takich spotkaniach prosimy o kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *