Modlitwy do świętego Judy Tadeusza

 

HYMN DO ŚW. JUDY TADEUSZA

Święty, Judo Tadeuszu,
Apostole, nasz Patronie!
Trudne polskiej ziemi sprawy
Oddajemy w Twoje dłonie.
Chcę przez życie iść Twym śladem,
Według Ewangelii żyć,
Wierzyć w krzyż i zmartwychwstanie
I świadkiem Jezusa być.

Matka Boża Cię kochała,
Jezus ufał z całych sił,
Powierzył Ci ważną misję:
Byś posłem dla ludu był.
Z wizerunkiem swego Pana
Przemierzałeś drogi szmat,
Uzdrawiałeś chorych ludzi,
Głosząc: Jezus Pan, nasz Brat.

Silny tak jak Ty być pragnę,
Wszak nadchodzi próby czas,
Coraz trudniej żyć na świecie,
Europa kusi nas.
Lecz Duch Święty da mi siłę,
Tak jak kiedyś Tobie dał,
Będę w Panu miał nadzieję,
Będę dawał – a nie brał.

Miłość do bliźniego swego,
Moim celem życia jest,
Będę kochał więc biednego,
Nienarodzonego też.
Uproś łaskę dla cierpiących,
Pomóż wrócić z krętych dróg,
Bądź moim Orędownikiem,
Gdy mnie wezwie Dobry Bóg.

Słowa i muzyka: Jan Wywrocki

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

MODLITWA W CIĘŻKICH PROBLEMACH MAŁŻEŃSKICH

Święty Judo Tadeuszu, zwracamy się do Ciebie w naszych problemach małżeńskich. Błagaj Wszechmogącego Boga, aby udzielił nam światła do zobaczenia siebie nawzajem takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Pomóż nam codziennie wzrastać w poznaniu siebie i wzajemnej miłości, ucząc się kochać i być kochanym. Pozwól nam, święty Judo Tadeuszu, zobaczyć i wykorzenić wszelkie objawy egoizmu i dziecinnego szukania siebie – tych ukrytych nieprzyjaciół dojrzałej miłości. Daj, abyśmy ucząc się dawać i przyjmować miłość, wspierali się wzajemnie przez wszystkie pozostałe dni naszego życia małżeńskiego. Amen.

MODLITWA ALKOHOLIKA

Święty Judo Tadeuszu, pomóż mi w tej chorobie, która dotknęła mego ducha, psychikę i ciało. Umacniaj moją słabą wiarę we wszystkich sytuacjach, które mnie spotykają. Naucz mnie zachowywać cierpliwość i spokój, gdy sprawy nie układają się po mojej myśli. Spraw, święty Judo Tadeuszu, aby nic nie zdołało zachwiać mojej decyzji trwania w trzeźwości i zachowania abstynencji od napojów alkoholowych. Amen

MODLITWA W PROBLEMACH FINANSOWYCH

Święty Judo Tadeuszu, przyjdź nam z pomocą w naszych obecnych problemach finansowych. Widzisz, że odkąd znaleźliśmy się w tym trudnym położeniu, przeżywamy wiele upokorzeń, nie mogąc sprostać naszym wydatkom i spłacić zaciągniętych długów. Święty Judo Tadeuszu, wiesz dobrze, że nie prosimy o bogactwo, jeśli jego posiadanie nie jest zgodne ze świętą wolą Boga wobec nas. Pragniemy jedynie, abyś wyprosił nam łaskę zaspokojenia naszych bieżących potrzeb i wywiązania się z przyjętych zobowiązań. Błagamy Cię, święty Judo Tadeuszu, uzyskaj dla nas wsparcie finansowe, którego tak pilnie potrzebujemy w naszych obecnych trudnościach finansowych. Amen.

MODLITWA W CIĘŻKIEJ CHOROBIE FIZYCZNEJ

Święty Judo Tadeuszu, nie mam siły, aby modlić się jak należy. Nic nie jest w stanie przynieść mi ulgi. Moja odwaga gaśnie, niecierpliwość i samotność odbierają mi jasność umysłu i ufność serca. Uproś mi, święty Judo Tadeuszu, odwagę i zdanie się na wolę Boga, abym z wiarą i pokojem przyjął tę próbę z Jego ręki. A jeśli będzie to z korzyścią dla mojej duszy, daj mi odzyskać utracone zdrowie, abym mógł służyć innym. Amen.

MODLITWA PO ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

Święty Judo Tadeuszu, Ty znasz samotność mojego serca, odkąd Bóg wezwał do siebie (tu wymień imię osoby). Pomóż mi uwierzyć, że jej/jego odejście nie miało na celu mojej krzywdy i że mogę wciąż odnajdywać jej/jego obecność w moich spotkaniach z Bogiem. Amen.

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA OJCZYZNY

Święty Judo Tadeuszu, potężny Orędowniku u Boga, wyjednaj błogosławieństwo dla umiłowanej Ojczyzny naszej.
Spraw, by ustały: niezgoda, niewola nałogów, występki przeciwko życiu, upadek obyczajów społecznych, moralnych i gospodarczych, a nastąpiła wielka przemiana naszych serc.
Dopomóż, byśmy trwali niezłomnie jak nasi przodkowie w miłości bliźniego przy Bogu i Kościele. Pomóż nam dokonać właściwego wyboru, gdy stoimy przed ważną decyzją, gdy toczy się bitwa o Polskę.
Weź pod możną opiekę Radio Maryja i Radio Via, upragniony katolicki głos w naszych domach; niech cały naród zjednoczy w solidarnej miłości.
Święty Judo Tadeuszu Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, rozszerz Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego na Polskiej Ziemi. Amen.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną we wszelkich potrzebach. Amen.

LITANIA DO ŚW. JUDY TADEUSZA

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Św. Maryjo, módl się za nami
Św. Boża Rodzicielko
Królowo Apostołów
Św. Judo Tadeuszu
Św. Judo, chwalebny Apostole
Św. Judo, gorliwy wyznawco
Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa
Św. Judo, wierny sługo Boży
Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany
Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego
Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający
Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący
Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący
Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący
Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający
Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych
Św. Judo, Orędowniku możny
Abyśmy z grzechów naszych powstali
Abyśmy szczerze pokutowali
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli
Abyśmy w cnocie postępowali
Abyśmy w jedności i zgodzie żyli
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli
Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali
Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Boże, któryś nas przez św. Judę Apostoła do poznania Imienia swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA (1)

Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany do godności apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której tak gorąco pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z pomocą. Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony.

P. Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych.
W. Uproś mi zmiłowanie Boże. Amen.

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA (2)

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną we wszelkich potrzebach. Amen.

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA (3)

Św. Judo Tadeuszu, potężny Orędowniku, wyjednaj u Boga błogosławieństwo dla odrodzonej Ojczyzny naszej. Wejrzyj na cierpienia niewinnych, na łzy rodziców, którym w czasie wojny wydarto dzieci i na sieroty daremnie szukające matek. Weź pod możną opiekę rozdarte rodziny, zapędzone w miejsca wygnania, bądź sprawcą ich szczęśliwego powrotu do ognisk rodzinnych.
Usuń piętrzące się wokół trudności, usuń szatańskie zapory zagradzające drogi do pokoju, ładu, sprawiedliwości i dobrobytu. Nie dopuść, aby zły duch pychy i niezgody spowodował nowy rozlew krwi i walk bratobójczych.
Przez swe zasługi wyjednaj nam u Boga łaskę długotrwałego pokoju, dobrobyt i rozwój kultury ducha.
Spraw, aby przeżyte cierpienia wojenne, zbliżały nas do Boga, niech się w nich odrodzą polskie dusze, niech się ożywią serca szczerą ofiarną miłością Ojczyzny i bliźnich, a wola polskiego ludu niech umocni swe niezłomne postanowienie wiernego trwania przy Bogu. W odrodzonej Polsce z popielisk i mogił, rumowisk i krwi, niech wzrośnie nowe życie, zakwitnie pokój, zgoda i miłość. Praca wspólna i modlitwa niech budują gmach nowej Ojczyzny. Amen.

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA (4)

Św. Judo Tadeuszu, potężny mój obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twojej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszelkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na odpoczynek. Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast w miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

O JEZU, JEZU, JA PROSZĘ
(pieśń pokutna)

Ref. O Jezu, Jezu, ja proszę
sercem skruszonym i łzami
przebacz mi, rozgrzesz, zapomnij,
zmiłuj się Jezu, nad nami

Z miłości Twojej stworzyłeś mnie Ojcze
Rozum i Wolność i serce dałeś
Żebym Cię kochał, żebym Cię kochał,
A ja zgrzeszyłem!
Ref. O Jezu, Jezu ja proszę …

Ja roztrwoniłem Twój majątek, Ojcze,
a Tyś nie przestał kochać mnie cierpliwie,
Marnotrawnego, marnotrawnego
– Ojcze, zgrzeszyłem!
Ref. O Jezu, Jezu ja proszę …

W ciernie wplątany wołałem pomocy,
Nikt mnie nie słyszał, nie przyszedł z ratunkiem;
Tylko Ty jesteś, tylko Ty jesteś
Dobrym Pasterzem!
Ref. O Jezu, Jezu ja proszę …

Tylko Ty Panie, mnie potępionego
Sam obroniłeś od kamienowania;
Co ja mam począć? Co ja mam począć?
Idź, nie grzesz więcej!
Ref. O Jezu, Jezu ja proszę …

Ja Ciebie przecież trzykroć się zaparłem
A Ty spojrzałeś na mnie z miłosierdziem;
Więc płakać będę, więc płakać będę
Do końca życia!
Ref. O Jezu, Jezu ja proszę …

Gdy Ciebie spotkam po drogach krzyżowych
Po zmartwychwstaniu za Piotrem Ci wyznam –
Wszystko wiesz, Panie, wszystko wiesz, Panie;
Wiesz, że Cię kocham!
Ref. O Jezu, Jezu ja proszę…

Będę wdzięczny, gdy wierni będą się modlić tą pieśnią. Bóg zapłać.

ks. Józef Zawitkowski bp

NOWENNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
(19 – 27 październik)

Dzień pierwszy (19 .X.)
Święty Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością. Otwieram moje serce stroskane i proszę Cię o opiekę nade mną. Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się w gronie tych, którzy cześć Ci oddają i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmocnego łaskę, o którą Cię prosili. Oni też głoszą, że Ty święty Judo Tadeuszu nie odmówiłeś im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich życia. Ten ich głos i niezłomna wiara w Ciebie pociągnęła mnie ku Tobie i oto składam u Twych stóp moją gorącą i serdeczną prośbę, abyś raczył być orędownikiem mojej sprawy. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dzień drugi (20.X.)
O święty Judo Tadeuszu, zostałeś chwalebnym Apostołem, albowiem na wezwanie Jezusa Chrystusa poszedłeś za Nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i uwielbienia. W Chrystusie, w Jego nauce i w Jego Boskim posłannictwie znalazłeś natchnienie dla swojej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła katolickiego. Pragnę o święty Judo Tadeuszu iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady i proszę Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli, czynów moich, a stanę się pożytecznym członkiem Kościoła katolickiego, świecąc bliźnim dobrym przykładem. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dzień trzeci (21.X.)
Święty Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole! Jakaś przedziwna moc ogarnia moje serce, gdy myśli moje szukają Ciebie i znajdują się przy Tobie, mój Orędowniku. Doznaję wtedy cudownego uczucia wiary, iż jesteś przy mnie, czuwasz nade mną, gasząc moją trwogę przed grożącym mi niebezpieczeństwem. Daj mi, święty Judo Tadeuszu, łaskę, by ta serdeczna ufność moja, jaką żywię do Ciebie nigdy nie wygasła, by mi za życia mojego była tarczą obronną i doprowadziła po śmierci duszę moją przed Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dzień czwarty (22.X.)
O święty Judo Tadeuszu, skoro już znasz moje potrzeby i pragnienia mojej duszy, daj mi dość siły i wspomagaj moją wolę, ażebym przykładnym życiem jak najrzetelniej spełniał/a/ moje codzienne obowiązki, a jednocześnie świadczył/a/ o Ewangelii i tak osiągnął /ęła/ zbawienie duszy. Chrystus Pan głosił, że szczęście ludzi na ziemi tkwi w miłości bliźniego. Niechajże ten najwznioślejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni życie moje i tych, którzy ze mną idą przez życie pod sztandarem Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dzień piąty (23.X.)
Święty Judo Tadeuszu, przez pamięć na mękę i śmierć Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki Opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z rąk Bożych, jeśli nie z radością, jak Ty i inni święci to uczynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za swe grzechy. O święty Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę Ci na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało, kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych Apostołów modlitwy Ojcze Nasz. Proszę Cię wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twemu Nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył /a/, aż do końca życia mego. Amen
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dzień szósty (24.X.)

Dziękuję Ci, o święty Judo Tadeuszu, kochany i chwalebny Apostole, żeś wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzeć w przyszłość moją. Dziękuję Ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się moich warunków życia, że zniweczysz we mnie i tę męczącą trwogę przed nowymi troskami, które mnie gnębiły.
Utrwalaj, o święty Judo Tadeuszu, w mym sercu tę otuchę oraz pogodę ducha, która jest darem miłości Chrystusowej. Spraw, abym z tego daru dalej czerpał/a/ moc w każdej potrzebie mego życia. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dzień siódmy (25.X.)
O święty Judo Tadeuszu! Po dniach wstrząsającego smutku doznałeś niewymownej radości, gdy znowu ujrzałeś swego ukochanego Mistrza, który trzeciego dnia po swej śmierci powstał z grobu, by ukazać się swym uczniom – Apostołom. Uproś mi u Boga łaskę odrodzenia się we mnie dobrych wartości, abym był/a/ godzien miłosierdzia Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dzień ósmy (26.X.)
O święty Judo Tadeuszu, który w swej apostolskiej pracy uczyłeś, jak światem rządzi Wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia i na tej sile zbudowano Kościół katolicki – spraw, mój Orędowniku, ażebym w chwilach moich utrapień i trosk dążył/a/ w jego podwoje i u stóp Chrystusa znalazł/a/ ukojenie. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dzień dziewiąty (27.X.)
O święty Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole, niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twoich czcicieli, do których i ja – jako jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mego, należeć będę, albowiem serce moje i dusza i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że Ty nie odmawiasz swego orędownictwa temu, kto wyciąga do Ciebie ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc. Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego imienia, albowiem dzięki Twemu wstawiennictwu płynie ku mnie błogosławieństwo Boże. Amen.
Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *