Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada 40 dni po Bożym Narodzeniu. Stanowi pamiątkę oddania Bogu Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej i związanego z tym rytu oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. W związku z ocaleniem pierworodnych chłopców podczas ucieczki z Egiptu, każdy pierworodny Żyd był uważany za własność Boga. Należało zanieść go do świątyni, oddać kapłanowi, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów, co równało się zapłacie za ok. 20 dni pracy niewykwalifikowanego robotnika. Matka, aby się oczyścić musiała złożyć ofiarę z baranka. Jeśli była zbyt uboga z dwóch synogarlic lub gołębi. Taką też ofiarę złożyła Matka Boża i św. Józef. W czasie ofiarowania starzec Symeon wziął w objęcia Jezusa i określił Go słowami: Światło na oświecenie pogan i chwała Twego ludu Izraela (Łk 2,32).

Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata. Jego kulminacyjnym momentem będzie poświęcenie paschału w czasie obrzędu Wigilii Paschalnej i hymn Exultet.

Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. Podkreśla on fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.

Od 1997r. Kościół powszechny w tym dniu obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich.

W tym roku Święto Ofiarowania Pańskiego wypada w I piątek miesiąca. Msze św. w naszej parafii będą odprawiane o godz. 6.30; 9.00; 16.30 i 18.00. Prosimy przynieść świece. Na Mszy św. o godz. 18.00 Siostry Sercanki odnowią śluby zakonne. Prosimy o modlitwę w ich intencji. Składka przeznaczona zostanie na zakony kontemplacyjne w Diecezji.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *