„Uleczyć tęsknotę” – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

W niedzielę 13 listopada po raz 14 obchodzimy dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. W tym dniu wszyscy katolicy modlą się i wspierają materialnie chrześcijan prześladowanych za wiarę na całym świecie. Obchodzony on jest pod hasłem „Uleczyć tęsknotę”. Nawiązuje ono w szczególny sposób do sytuacji na Ukrainie tak ciężko doświadczonej wojną w wyniku której miliony ludzi musiały opuścić swoje miejsca zamieszkania. Kościoły i cerkwie nierzadko pełnią rolę schronów, a na okupowanych terenach ludzie są torturowani i prześladowani za swoją wiarą i tożsamość narodową. Pamiętajmy, że to są nasi bracia i siostry w wierze w Chrystusa.

Zachęcamy do modlitwy o pokój, za osoby prześladowane, a także do ofiary do puszek na ten cel. W naszym kościele będą one zbierane po każdej Mszy św. Jak przekonują wieloletnie doświadczenia z niesienia pomocy ludziom na całym świecie, Kościół rozdysponowuje zebrane środki w najbardziej efektywny sposób.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *